Kommunalrett

Har rådmannen fullmakt til å fatte vedtak i denne saken? Kan allmennheten kreve innsyn i utvalgets rapport? Er saksbehandler inhabil? Kjennskap til de kommunale spillereglene er nødvendig for å unngå at kommunen ikke handler eller fatter vedtak på ulovlig vis.

Kommunalretten regulerer blant annet organisering av politisk ledelse og administrasjonen, delegasjons- og fullmaktsforhold, møte- og vedtaksregler, inhabilitet, lovlighetskontroll, statlig tilsyn, innsynsrett og mye mer for de ansatte og politiske representantene i kommune-Norge.

Harris bistår både private og kommuner som trenger bistand til å avdekke hvilken fremgangsmåte som er den riktige ved kommunale vedtak og øvrig kommunalt arbeid.

Flere av våre advokater jobber hovedsakelig opp imot offentlig sektor, og har slik opparbeidet seg inngående erfaring både om regelverket, samt om de ulike kommunenes organisering og praksis.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.