Arbeidsrett

Arbeidsretten er et område med omfattende lovgivning hvor skjønnsmessige vurderinger brytes mellom økonomiske og menneskelige interesser. Arbeidsgivere sikrer sin nødvendige fleksibilitet og de ansattes rettigheter best gjennom å utvikle solide personalsystemer og rutiner. Gjennom informert og god personalhåndtering kan konflikter unngås eller reduseres.

Uheldige valg i personalhåndteringen kan medføre store belastninger både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Vår erfaring er at konflikter og kostnadskrevende prosesser kan unngås dersom man søker juridisk bistand i tide.

Harris Advokatfirma yter rådgivning og bidrar med tvistehåndtering innenfor alle spørsmål både i den individuelle og kollektive arbeidsretten.

Våre advokater har omfattende erfaring og kompetanse med bistand innenfor alle deler av arbeidsretten. Vi bistår både private og offentlige arbeidsgivere av ulik størrelse så vel som arbeidstakere.

Harris Advokatfirma håndterer jevnlig og har bred erfaring med prosedyreoppdrag for domstolene tilknyttet arbeidsrettslige problemstillinger. Flere av våre advokater har også prosedert arbeidsrettslige problemstillinger for Høyesterett.

Våre advokater har ved en rekke anledninger undervist innenfor arbeidsrettslige temaer.

Med dyp forankring på Vestlandet, forstår Harris Advokatfirma de unike utfordringene og mulighetene som næringslivet her står overfor. Vår tilnærming er skreddersydd for å møte disse med en blanding av lokal innsikt og omfattende juridisk ekspertise.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.