Skatt- og avgiftsrett

Det er ikke kun når ligningspapirer, skattemeldinger og næringsoppgaver skal leveres at skatterådgivning er viktig. Skatter og avgifter utgjør viktige rammer for næringslivet, og påvirker privatpersoner i de fleste faser i livet. Nær sagt alle transaksjoner og avtaler har en skatte- eller avgiftsmessig side.

skatt

Regelverket er i stadig endring, og reglene er ofte kompliserte og detaljerte.  Det kan være krevende å få oversikt over norsk skattelovgivning. For mange er det også slik at man må forholde seg til internasjonale skatte- og avgiftsregler. Dette kan medføre omfattende problemstillinger og skatterådgivning blir ekstra viktig. Samtidig kan konsekvensene ved å trå feil være store.

Advokatene i skatte- og avgiftsgruppen til Harris har lang erfaring både med norske og internasjonale problemstillinger, og har også høy kompetanse på særskatteregimene for vannkraft og rederier.

Harris sin skatte- og avgiftsgruppe har lang og bred erfaring innenfor rådgivning til næringslivet og privatpersoner. Skatte- og avgiftsgruppen samarbeider tett med firmaets øvrige faggrupper og kan dermed tilby skreddersydde team som kan bidra til å sikre rett skatt for våre klienter. Våre advokater yter rådgivning med mål om å oppnå optimale løsninger under planlegging og gjennomføring av transaksjoner, ved interne omorganiseringer og ved generasjonsskifter. Harris bistår også våre klienter i bokettersyn, endringssaker, klagebehandling og i rettstvister for domstolene.

Våre kjerneområder innen skatte- og avgiftsrett er:

 • Rådgivning og skatteplanlegging
 • Bedriftsbeskatning
 • Merverdiavgift
 • Personbeskatning
 • Trygdeavgift og trygdemedlemskap
 • Skatt og avgift på fast eiendom
 • Utfylling av skattemeldinger og andre ligningspapirer
 • Transaksjoner og omorganiseringer, f.eks. fisjon og fusjon
 • Egenkapitaltransaksjoner, herunder kapitalendringer, utdelinger
 • Generasjonsskifte
 • Bokettersyn
 • Klagebehandling og prosedyre
 • Utenlandsbeskatning – transaksjoner over landegrenser og spørsmål om skattemessig bosted og fast driftssted
 • Skatteavtaler

I Harris legger vi vekt på å holde våre kunder orientert om foreslåtte og vedtatte endringer og konsekvensene av disse, samt hvilken retning regelutviklingen går i og hvordan den kan tenkes å gå på kort og lang sikt.


Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.