Næringseiendom

Harris er totalleverandør av juridiske tjenester innenfor næringseiendom. Vi bistår alt fra små og mellomstore bedrifter, til større selskaper og konsern.

Harris er totalleverandør av juridiske tjenester innenfor næringseiendom. Vi bistår alt fra små og mellomstore bedrifter, til større selskaper og konsern.

Vår kompetanse dekker alle spørsmål tilknyttet næringseiendom, herunder bistand ifbm. eiendomsutviklingkjøp og salg av eiendom og eiendomsselskaper, inngåelse av leiekontrakter, tvisteløsning og prosedyre, samt øvrig generell rådgivning tilknyttet næringseiendom.

Harris har et sterkt fagmiljø innenfor eiendomsutvikling og gjennomføring av utbyggingsprosjekter, herunder de spørsmål som måtte oppstå og de avtaler som måtte være behov for i denne forbindelse.

Som eksempler kan nevnes opsjonsavtaler, regulering, fradeling, plan- og bygningsrett, byggesaker, utbyggingsavtaler, refusjon/mva.-refusjon for infrastrukturkostnader, entreprise, rettighetsforhold (tingsrett, naboforhold, VVA m.m.), skatte- og avgiftsspørsmål mv. Vi bistår en rekke grunneiere og utbyggere.

Vi har bred erfaring med tilrettelegging for og gjennomføring av salg av næringseiendom og eiendomsselskaper. Vi har også bred erfaring med budgivning, due diligence og forhandling av kjøpekontrakter. Vår bistand inkluderer også rådgivning ifbm. skatt, finansiering og melding til Konkurransetilsynet hvor dette er aktuelt.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.