Havbruk

Harris har lang erfaring med å bistå havbruksnæringen fra den spede starten på 1970-tallet frem til den viktige, verdiskapende virksomheten næringen er blitt for Norge i dag.

Kompetanse og bransjeforståelse

Vi har inngående kompetanse på det omfattende regelverket havbruksnæringen må forholde seg til. Kompetansen dekker alle fasene innenfor havbruk: tildeling av konsesjoner, driftsfasen og avslutning av virksomhet. Vi har blant annet arbeidet med rettslige problemstillinger knyttet til lus, rømming, utviklingskonsesjoner, internkontroll, passive lokaliteter, tildeling av akvakulturtillatelser etc.

I tillegg har vi bistått i en rekke transaksjoner, som f. eks. oppkjøp av selskap. Vi vil i slike saker jobber tett med transaksjonsgruppen vår. Vi har også lang erfaring i å bistå med kontrakter knyttet til den daglige driften av oppdrettsselskap.

Advokatene som arbeider med havbruksnæringen har god bransjeforståelse og stor interesse for fagfeltet. Vi er opptatt av å holde oss oppdatert på de stadige endringene som skjer i næringen, både hva gjelder regelverket og utviklingen av næringen.

Lovutvalg

Advokatforeningen har en rekke lovutvalg innenfor ulike fagområder. I lovutvalgene sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfeltet. Medlemmene i hvert lovutvalg er advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Advokat og partner Gerd Aaland Fagerli leder lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk.

Her kan du lese Advokatbladets intervju med Gerd Aaland Fagerli fra spalten: Advokat-spesialisten: Havbruksrett

Her finner du en oversikt over høringsuttalelser fra lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk

Erfaring

Advokatene i faggruppen har prosedert flere saker for næringen ved domstolene. De har blant annet bistått Eide Fjordbruk AS og Fyllingsnes Fisk AS gjennom tre rettsrunder og forhandling frem til tildeling av fire nye konsesjoner, hvilket antas å være historisk i nyere tid.

Les mer om saken i pressemeldingen her.
Saken er omtalt i papirutgaven til Finansavisen og Fiskeribladet Fiskaren, samt i nettutgaven av iLaks, Strilen og Intrafish.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.