Havbruk

Harris Advokatfirma har lang erfaring med å bistå havbruksnæringen fra den spede starten på 1970-tallet frem til den viktige, verdiskapende virksomheten næringen er blitt for Norge i dag.

Vi har inngående kompetanse på det omfattende regelverket havbruksnæringen må forholde seg til. Kompetansen dekker alle fasene innenfor havbruk: tildeling av konsesjoner, driftsfasen og avslutning av virksomhet. Vi har blant annet arbeidet med rettslige problemstillinger knyttet til lus, rømming, utviklingskonsesjoner, internkontroll, passive lokaliteter, tildeling av akvakulturtillatelser etc.

Advokatene i faggruppen har også prosedert flere saker for næringen ved domstolene. Vi har bistått Eide Fjordbruk AS og Fyllingsnes Fisk AS gjennom tre rettsrunder og forhandling frem til tildeling av fire nye konsesjoner hvilket antas å være historisk i nyere tid.

Les mer om saken i pressemeldingen her. Saken er omtalt i papirutgaven til Finansavisen og Fiskeribladet Fiskaren, samt i nettutgaven av iLaks, Strilen og Intrafish.

I tillegg har vi bistått i en rekke transaksjoner, som f. eks. oppkjøp av selskap. Vi vil i slike saker jobber tett med transaksjonsgruppen vår. Vi har også lang erfaring i å bistå med kontrakter knyttet til den daglige driften av oppdrettsselskap.

Advokatene som arbeider med havbruksnæringen har god bransjeforståelse og stor interesse for fagfeltet. Vi er opptatt av å holde oss oppdatert på de stadige endringene som skjer i næringen, både hva gjelder regelverket og utviklingen av næringen.


Relevante artikler:

Høringsuttalelser fra lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.