Prosess og tvisteløsning

Harris håndterer et hundretalls tvister hvert år, hvor vi representerer enten privatpersoner, selskaper eller det offentlige.

Vi forsøker alltid først å løse tvisten utenfor rettssalen. Dette krever fokus på både håndteringen av tvisten samt på mulige løsninger.

Noen tvister er likevel så krevende at en rettssak ikke er til å unngå. Da er det avgjørende at rettssaken blir håndtert på best mulig måte. Herunder må advokatene vurdere om en sak er egnet for mekling i domstolen, i stedet for at saken går til doms.

Advokatene i Harris har svært lang og solid erfaring med tvisteløsning og prosedyre. En rekke har vært dommere ved tingretter og lagmannsrett, noe som øker forståelsen for hvordan en sak bør føres. Harris kan tilby noen av landets beste prosedyreadvokater innenfor våre rettsområder. God faglig kunnskap kombinert med god kompetanse innenfor prosedyre vil gi de beste resultater for våre klienter.

Våre advokater har utstrakt prosedyreerfaring fra norske og internasjonale domstoler. Det vil si tingrett, lagmannsrett og Høyesterett, jordskifterett og fylkesnemnd, samt EFTA-Domstolen og Court of the International Chamber of Commerce. Våre advokater er prosessadvokater for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og har vært rådgiver for Court of the ICC. Seks av våre advokater har møterett for Høyesterett. I saker som gjelder internasjonale forhold får vi støtte gjennom vårt internasjonale nettverk, Globaladvocaten.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.