Insolvens og restrukturering

Harris har erfaring med å bistå ulike parter når en virksomhet får økonomiske problemer eller går konkurs. Vi bistår selskapets ledelse, kreditorer, långivere, låntakere, og ansatte i forhandlinger om restrukturering av virksomheten, gjeldsforhandlinger, oppbud og konkurs.

Harris har erfaring med, og systemer for, å løse store oppgaver. Ved behov setter vi sammen team, tidvis på tvers av faglig spesialisering.

Vi bistår blant annet ved:

  • Gjennomgang av selskapets forhold og vurdering av handlingsalternativer, herunder oppbud og konkurs.
  • Vurdering av styrets ansvar og plikter
  • Spørsmål knyttet til egenkapital og lånetransaksjoner
  • Sikring av kreditorinteresser
  • Pengekrav og innfordring
  • Panterettslige problemstillinger
  • Arbeidstakers stilling ved manglende lønnsutbetaling, arbeidsgivers konkursbehandling, lønnsgaranti, mv.
  • Prosessoppdrag ved tvister om styreansvar og krav om omstøtelse
  • Bostyreroppdrag i konkursbo

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.