Håndverkertjenester

Det oppstår fra tid til annen konflikter etter at forbrukere har brukt håndverkere. Det være seg etter renovering og oppussing, påbygg, oppføring, arbeider på våtrom, montering av kjøkken eller annet arbeid i eller på bolig.

Uenighetene kan knytte seg til alt fra manglende fremdrift, svikt og mangler ved utførelsen, forskriftsmangler, til overfakturering og uenighet om sluttoppgjør.

Hvor det avdekkes forhold som kan være mangler må forbrukeren undersøke og reklamere innen rimelig tid. Det er krav til innhold i den reklamasjonen som fremmes. Forbrukeren må redegjøre for hva som er en mangel, samt hvilke krav som gjøres gjeldende. Det er en fordel å avklare hvilken betydning mangelen har så tidlig som mulig i prosessen. Mangler kan også føre til skader på bygget, enkelte ganger helt andre steder enn der mangelen oppstår.

Etter en reklamasjon er det et spørsmål om håndverkeren har rett til å utbedre manglene, og evt. hvor lang tid eller hvor mange forsøk på utbedring håndverkeren har.

Forsinkelser og mangler kan gi forbrukeren krav på erstatning. Ved forsinkelser og mangler blir det ofte et spørsmål om forbruker har adgang til å holde tilbake betaling eller til å motregne sine krav mot betalingskravene som fremmes av håndverker.

Håndtering av tvister etter håndverkertjenester er krevende. Forbrukere risikerer å bli skadelidende på grunn av uoversiktlige avtaler, mangelfulle reklamasjoner og manglende kunnskap i oppfølging av tvister.

Våre advokater har bred erfaring med bistand i alt fra inngåelse av avtaler, til tvister etter utførte håndverkertjenester. Vi har også god bransjekunnskap og et omfattende kontaktnett innen ulike tekniske rådgivere.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.