Tomtefeste

Tomtefesteloven har generert en rekke tvister siden den trådte i kraft 01.01.2002. Det er et uoversiktlig og uklart regelverk. Enda mer usikkerhet har kommet etter Lindheimdommen i den Europeiske menneskerettighetsdomstolen der tomtefesteloven ble ansett å være i strid med EMK. I kjølvannet av denne dommen har Høyesterett avsagt 2 dommer (Rt 2015 s 843 (Grimstveit) og HR-2016-2195-S (Hegdahl) som gjør rettstilstanden ennå mer uklar.

Harris Advokatfirma har forvaltet store deler av Opplysningsvesenets fonds eiendommer, herunder 7-8000 festetomter fra 01.01.2011. Fra 01.01.2016 har Opplysningsvesenets fond besluttet å forvalte eiendommene innad i egen organisasjon.

Harris Advokatfirma har opparbeidet seg en betydelig kompetanse innenfor tomtefeste, og bistår grunneiere og festere over hele landet.

Har du spørsmål om tomtefeste, spør oss på chat eller ta kontakt med våre tilknyttede advokater.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.