Transaksjoner

Harris har en sterk transaksjonsgruppe bestående av høyt kvalifiserte advokater med lang erfaring innen rådgivning i forbindelse med ulike typer transaksjoner. Transaksjonsgruppen har jobbet mye med blant annet kjøp og salg av virksomheter, aksjer, innmat i selskaper og eiendom, samt fusjoner/fisjoner, emisjoner, egenkapitaltransaksjoner og restruktureringer. Vi bistår med generell rådgivning ved forberedelse og planlegging, forhandling, avtale- og dokumentutforming, due diligence, samt gjennomføring, oppgjør og implementering ved alle typer transaksjoner.

Eksempler på arbeid vi bistår med er:

 • Kjøp og salg av eiendomsselskaper, næringseiendom og utviklings- og boligeiendommer
 • Næringsmegling og oppgjør.
 • Kjøp og salg virksomheter/selskaper innenfor ulike bransjer, f.eks. industri- og produksjonsbedrifter, entreprenørbedrifter, kunnskapsbedrifter, butikk- og handelsbedrifter, samt havbruk
 • Kjøp og salg av aksjer og innmat i selskaper
 • Omorganisering og restrukturering av virksomheter
 • Fisjoner, fusjoner og oppkjøp
 • Leie av næringseiendom
 • Egenkapitaltransaksjoner (emisjoner, kapitalforhøyelser, kapitalnedsettelser, m.m.)
 • Andre samarbeidsformer som «joint venture», aksjonæravtaler, indre selskap m.m.
 • Finansiering
 • Etterfølgende integrering etter oppkjøp/fusjon av virksomhet

Vi bistår alt fra privatpersoner, små- og mellomstore bedrifter, til større selskaper og konsern. Vi håndterer transaksjoner i alle størrelser, fra de mindre og tradisjonelle, til de større og mer komplekse.

Transaksjonsgruppen arbeider tett med firmaets øvrige faggrupper og setter sammen skreddersydde team for å tilrettelegge for en vellykket transaksjon.

Transaksjonen er ikke nødvendigvis i mål ved signering av en avtale, det vil ofte være behov for rådgivning om etterfølgende oppfølgning, integrering og konsekvenser av transaksjonen. Sammen med vår selskapsrettsgruppe, kan vi bistå med selve transaksjonen og eventuell bistand slik at gjennomføringen skjer på en best mulig måte for deg som klient.

Dersom du planlegger kjøp eller salg av fast eiendom eller virksomhet, ønsker å gjennomføre en omorganisering, sammenslåing, eller kapitalisering av et selskap/virksomhet, er det sentralt å engasjere rådgivere på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Harris er beredt til å bistå med din transaksjon.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.