Bedrifts- og industrikontrakter

Avtaler og kontrakter er grunnlaget for all handel og industrivirksomhet, og olje- og gassvirksomheten har medført svært kompliserte kontrakter med detaljregulering av rettigheter og plikter.

dd-avtale

Mange leverandører har fokus på å levere, men de mangler kunnskap om avtalte vilkår og vilkårenes betydning hvis noe skulle gå galt.

Harris har bred kompetanse på dette feltet, som utgjør ett av de største fagområdene for firmaet. Vi besitter kompetanse innenfor skatterett, arbeidsrett og kontraktsrett – alle nødvendige deler i en sammensatt kontraktsforhandling.

Gjennom mer enn 30 år har Harris bistått med forhandlinger og utforming av avtaler for næringslivet i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane. I internasjonale forhold har vi trukket veksler på vårt internasjonale kontaktnett, Globaladvocaten. Gjennom dette samarbeidet har vi forbindelser i Europa, Nord- og Sør-Amerika, Asia og Midtøsten.

Advokatene og advokatfullmektigene som er tilknyttet denne faggruppen har alle god kompetanse innen feltet.

Firmaets brede prosedyrekompetanse innebærer at vi kan bistå ved rettsprosesser, også de som inkluderer Høyesterett.

Advokatene på området arbeider med:

  • Valg av strategi for forhandlinger om forhandlinger
  • Gjennomføring av forhandlinger om kontrakter
  • Oppfølgning av kontraktsforhold
  • Tvisteløsning gjennom forhandlinger, megling og/eller voldgift
  • Prosedyre for retten

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.