Konkurranserett, statsstøtte og EØS

Norges EØS-medlemskap gjorde at prislovgivningen ble avløst med dagens konkurranselovgivning, og at det offentlige ikke uten videre kunne subsidiere eller gi støtte til bedrifter eller næringer; statsstøttereglene. Harris har i mer enn 20 år deltatt i rettsutviklingen, og har som et av svært få norske advokatfirma ført en konkurranserettssak for EFTA-domstolen.

Konkurranseretten håndheves av Konkurransetilsynet, som dels behandler saker som blir meldt tilsynet, dels tar opp saker på eget initiativ; som ved mistanke om ulovlig prissamarbeid. Dels håndheves konkurranseretten av foretakene selv ved søksmål for domstolene. Det mer dramatiske på dette rettsfeltet er de såkalte «Dawn raids», hvor Konkurransetilsynet innhenter bevis fra foretakets servere.

Harris’ team har bistått bedrifter og bransjeorganisasjoner i et stort antall spørsmål. Det har vært fra lovligheten av avtalevilkår via standardavtaler til samarbeidsavtaler mellom store foretak hvor spørsmål blant annet var om reglene om foretakssammenslutninger grep inn eller ikke. Vi har erfaringer som rådgivere både i og utenfor prosess.

Som konkurranserettsreglene har statsstøttereglene som formål å hindre konkurransevridning. Mens konkurranserettsreglene gjelder avtaler og foretakssammenslutninger mellom foretak, regulerer statsstøttereglene støtte gitt av kommuner, staten og andre offentlige organer som kan virke konkurransevridende. Dette omfatter langt mer enn rene pengeoverføringer. Eksempler er salg til underpris, lånegaranti fra det offentlige ved et foretaks låneopptak og det offentliges kjøp av aksjeposter i foretak. Rettsfeltet gjelder til dels politisk følsomme ordninger, og det foreligger en rekke unntak som gjør det viktig å ha oversikt over regelverket.

Idet reglene omfatter bl.a. foretakssammenslutninger samarbeider Harris’ team også med kolleger som arbeider med selskapsrett.

Gjennom tilknytningen til Globaladvocaten (tidligere Euroadvokaten) bistår firmaet også i saker for utenlandske myndigheter og domstoler.

Advokatene innenfor faggruppen bistår blant annet i disse sakstypene:

  • Oppkjøp
  • Etablering av joint ventures, fusjoner og andre foretakssammenslutninger
  • Distribusjonsavtaler inkludert franchising og ulike samarbeidsavtaler
  • Vurdering av lojalitetsrabatter
  • Leveringsnektelser
  • Bistand ved avdekking av ulovlig samarbeid
  • Rådgivning om EØS-avtalens regler om statsstøtte, til kommuner og andre offentlige organ samt bedrifter

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.