Ekspropriasjon

Samfunnet har behov for gjennomføring av private og offentlige utbyggingstiltak og i denne sammenheng blir det ofte aktuelt med ekspropriasjon av arealer og av rettigheter. Ekspropriasjon vil si at arealer eller rettigheter blir ervervet med tvang eller under trussel om slik tvang. God kunnskap om ekspropriasjonsprosessen, grunnlaget for ekspropriasjon, erstatningsutmålingen, prisnivåer og skjønnsprosessen gir trygghet.

Grunneiere som blir utsatt for ekspropriasjon har krav på å få dekket kostnader til juridisk bistand.

Harris er det firmaet i Bergen og på Vestlandet som har flest saker innen ekspropriasjon.

Vi har mange advokater som arbeider mye med dette temaet. Vår ekspropriasjonsgruppe teller i dag ni advokater hvorav to har møterett for Høyesterett.

Les mer om ekspropriasjon, prosessen og grunneiers rettigheter i artiklene under.
Se også vår oversikt over aktive saker hvor vi bistår grunneiere i dag, med oppdatert informasjon om status.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.