Immaterialrett

Den engelske betegnelsen er treffende: Industrial property rights (IPR). Immaterialrett gjelder patent, kjennetegn (varemerker, foretaks- og domenenavn), design- og opphavsrett. Dette har viktige forbindelseslinjer til markedsretten (markedsføringsloven), konkurranseretten og regler om fri vareflyt mv. i det indre marked. Harris kan bistå med registrering av rettigheter, kontraktsregulering, rådgivning og løsning av tvister. Deler av rettsfeltet skal gjennomføre EU-retten, hvilket kan kreve kontroll mot direktiver mv.

Eksempel på saker Harris har arbeidet med er:

  • Arbeidstakere (fremfor arbeidsgivere) får i noen tilfeller rett til de oppfinnelser og åndsverk de har gjort. Dette temaet har vi vurdert en rekke ganger, bl.a. mot arbeidstakeroppfinnelsesloven. Dette er også et tema vi gir råd om ved inngåelse av arbeidskontrakter.
  • Om et patent stenger for markedsføring og salg av et produkt, er spørsmål som knytter seg både til formalkontroll (som hvorvidt patenttiden er løpt ut) og vurdering av om patentet reelt er gått for nære (analyse av de såkalte patentkrav). Et eksempel er patentvern for måleinstrument til oljeutvinning.
  • Registrering og vedlikehold av varemerker gjelder både ordmerker, figurmerker og kombinasjoner. I tillegg til det praktiske har Harris bistått med å vurdere vilkårene for registrering, som spørsmålet om en betegnelse overhodet kan registreres som et varemerke, typisk om det er særpreget nok (distinktivitetskravet). Den samme vurdering har vært gjort av foretaksnavn. Tvister går ofte for Næringslivets Konkurranseutvalg.
  • Plikten til å bruke et varemerke, foretaksnavn og domene gjør at det kan tapes når det ikke lenger «brukes» nok. Ved domener er situasjonen uavklart.
  • Hvorvidt et design er etterlignet, har vært vurdert en rekke ganger, og i et tilfelle ført for domstolene (saken ble forlikt). Slike tvister vil bero på både en fortolkning av designloven og markedsføringsloven.

I mange kontrakter er det naturlig å regulere de immaterielle rettighetene. Dette har vi bistått med et stort antall ganger. Lisensiering av teknologi («IPR») reiser spørsmål også om hvor langt man kan gå i forhold til konkurranseretten, EUs indre marked mv. Harris har også bistått ved forhandling om lisensavtaler. Avtalene har vært for både det nasjonale og det internasjonale marked.

Vi har også bistått i tvister for domstolene, inkludert flere for Høyesterett.

I Harris er advokat (H) Pål Magne Bakka vår kontaktperson. Bakka bygger på solid kompetanse innen EU-retten. Han har lang erfaring i å bistå på rettsfeltet, også for industri- og teknologibedrifter.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.