Bærekraft i næringslivet

Det grønne skiftet er kommet for å bli. Klimaendringene berører hele samfunnet, og næringslivet spiller en sentral rolle skal vi lykkes med å nå FNs bærekraftsmål. Det er ikke lenger kun et spørsmål om hvilke begrensninger dette legger på bedriftene, men også hvilke muligheter dette kan gi. Implementering av bærekraft i selskapenes virksomhetsstrategier kan ikke bare redusere et negativt fotavtrykk, men også styrke konkurransekraft og omdømme, gi nye forretningsmuligheter og bedre risikostyringen.

bærekraftsmål

Bærekraft spenner vidt og har implikasjoner innenfor samtlige bransjer og fagområder. Harris Advokatfirma bistår med å innlemme bærekraft i våre klienters kjernevirksomhet for å skape langsiktige verdier for våre klienter.

Bærekraft i Harris

Harris arbeider aktivt med selv å bli et mer bærekraftig firma, og er både klimanøytral og en sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift.
Som Miljøfyrtårn-bedrift har vi oppfylt strenge krav til arbeidsmiljø, bærekraftige innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

bærekraft

Områder vi i særlig grad tilbyr bærekraftsløsninger for:

Relevante artikler:

Redegjørelse etter åpenhetsloven – er du klar?

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.