Miljø- og energirett

Forurensning og klimaendringer er blant vår tids største utfordringer. Investering i ny, fornybar energi og andre klimaløsninger er i vekst og det stilles naturligvis strenge miljøkrav til næringslivet.
Vi har betydelig kunnskap om miljø- og energirettslige spørsmål og generell juridisk kompetanse. Vi bistå klienter med å løse et bredt spekter av oppdrag innen miljø- og energirett.

Harris bistår grunneiere i forbindelse med anlegg av kraftverk, kraftledninger m.m. Dersom etablering av slike anlegg fører til tvangserverv av grunn og rettigheter, vil de samme advokatene, i kraft av sin kompetanse innen skjønns- og ekspropriasjonsrett, bistå i ekspropriasjonsprosessen. Skjønns- og ekspropriasjonsrett er ett av Harris’ spesialfelt.

Harris gir bistand i plan- og byggesaker, søknadsprosesser og klagesaker, saker i tilknytning til utslippstillatelser, samt i avfalls- og forurensningsspørsmål, så vel til offentlige organ som foretak og private. Vi bistår også med miljøinformasjon, rapportering og sertifisering samt produktkontroll og -ansvar.

Ta kontakt med våre tilknyttede advokater for spørsmål om miljø- og energirett.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.