Tvist etter kjøp/salg av eiendom

Tvist mellom kjøper og selger etter salg av bolig/fritidseiendom kalles avhendingssaker. Harris Advokatfirma har lang erfaring og solid kompetanse med avhendingssaker. Våre prosedyreadvokater går jevnlig i retten med slike eiendomstvister.

Lovens virkeområde

Avhendingsloven regulerer forholdet mellom kjøper og selger når fast eiendom overdras. Loven gjelder ikke ved forbrukerkjøp av eiendom hvor ny bolig/fritidsbolig er under oppføring. Enkelt sagt kan man si at avhendingssaker er saker som gjelder kjøp/salg av brukte boliger/hytter.

Typiske problemstillinger

Typiske problemstillinger som kan oppstå ved kjøp av fast eiendom er uenighet om det foreligger mangel, krav på prisavslag, krav på erstatning, spørsmål om å heve kjøpet, erstatning som følge av forsinkelse, osv.

Særlig praktiske er tvister om mangler. Dette kan skyldes at det oppdages feil og mangler ved eiendommen på overtakelsesbefaringen eller i tiden etter overtakelse.

Erfaringsmessig er det særlig disse temaene som viser seg å gå igjen:

 • lekkasjer/fukt
 • feil ved elektrisk anlegg
 • lekkasjer på bad
 • manglende lufting
 • fukt i kjeller
 • skjeggkre/sølvkre
 • manglende utvask/utrydding
 • skadedyr/mus/rotter
 • tilbakeholdte opplysninger
 • sopp/råte
 • arealavvik i forhold til det som er opplyst
 • feil opplysninger om eiendommen

Boligselgerforsikring/eierskifteforsikring

Ofte har selger tegnet eierskifteforsikring som vil gi sikkerhet for innfrielse av selgers kontraktuelle ansvar. Det vil da kunne være gode muligheter får å få dekning for kjøpers eventuelle mangelskrav mot selger, selv om selger ikke har midler til å gjøre opp for seg.

Forsikringsdekning for advokatkostnader

Normale husforsikringer og innboforsikringer inneholder rettshjelp. Det vil si at forsikringen dekker mesteparten av kostnadene til advokatbistand opp til forsikringens øvre grense. Harris Advokatfirma bistår deg med å undersøke forsikringsdekningen når saken kommer inn til oss. Du kan normalt fritt velge den advokat/advokatfirma du selv måtte ønske.  

Forsikring i Tryg gir rabatt på timepris hos Harris Advokatfirma

Harris Advokatfirma har, gjennom Advocatia en samarbeidsavtale med Tryg Forsikring. Har du husforsikring eller innboforsikring med rettshjelpsdekning i Tryg, gis du rabatterte timepriser ved engasjement av Harris Advokatfirma i avhendingssaker.

Les mer om avtalen her.

Ved kjøp av bolig før ferdigstilling eller arbeid i denne forbindelse gjelder Bustadoppføringsloven.

Bustadsoppføringloven regulerer avtaleforholdet mellom privatpersoner (forbrukere) og profesjonelle. Loven gjelder også dersom du som forbruker kjøper et uferdig prosjekt, dvs. en bolig som skal oppføres eller er under oppføring.

Du kan lese mer om bustadoppføring her.

Harris har kompetanse og erfaring med avhendingssaker

Harris Advokatfirma har lang erfaring og solid kompetanse med avhendingssaker. Våre prosedyreadvokater går jevnlig i retten med slike tvister.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.