Personskade

Personskader kan oppstå i ulike varianter – den skadelidte kan ha blitt utsatt for en trafikkskade, pasientskade i forbindelse med behandling eller yrkesskade. Vi hjelper deg med å få riktig erstatningsoppgjør.

Harris Advokatfirma bistår i alle sakstyper innenfor personskade

Fellestrekk for sakene er at de kan by på mange juridiske og faktiske problemstillinger som den skadelidte må ta stilling til.

Den skadelidte kan ha krav på erstatning fra et forsikringsselskap eller det offentlige for bl.a. utgifter, inntektstap, ménerstatning m.m.

Harris Advokatfirma har bred kompetanse innen personskaderett og kan bistå i alle sakstyper. Vi kan bistå med å avklare ansvarsforhold, beregne det økonomiske tapet og fremme krav mot rette instans. Vi bistår i forhandlinger og eventuell tvisteløsning for domstolene.

I personskadesaker dekker i utgangspunktet det ansvarlige forsikringsselskapet rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand. Kostnader med advokatbistand er således en del av erstatningen som den skadelidte har krav på å få dekket.

Uforpliktende prat om din sak

Kontakt en av våre tilknyttede advokater for en uforpliktende prat om din sak, eller skriv til oss i chat hvis det passer bedre for deg.


 

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.