Personskade

Personskader kan oppstå i ulike varianter – den skadelidte kan ha blitt utsatt for en trafikkskade, pasientskade i forbindelse med behandling eller yrkesskade. Vi hjelpe deg med å få riktig erstatningsoppgjør.

Harris Advokatfirma bistå i alle sakstyper innenfor personskade

Fellestrekk for sakene er at de kan by på mange juridiske og faktiske problemstillinger som den skadelidte må ta stilling til.

Den skadelidte kan ha krav på erstatning fra et forsikringsselskap eller det offentlige for bl.a. utgifter, inntektstap, ménerstatning m.m.

F.v: Einar Drægebø Advokat (H) / partner, Silje Vevle Nordtvedt Advokatfullmektig (for tiden i permisjon) og Thor V. Hvidsten Senioradvokat.

Harris Advokatfirma har bred kompetanse innen personskaderett og kan bistå i alle sakstyper. Vi kan bistå med å avklare ansvarsforhold, beregne det økonomiske tapet og fremme krav mot rette instans. Vi bistår i forhandlinger og eventuell tvisteløsning for domstolene.

I personskadesaker dekker i utgangspunktet det ansvarlige forsikringsselskapet rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand. Kostnader med advokatbistand er således en del av erstatningen som den skadelidte har krav på å få dekket.

Uforpliktende prat om din sak

Kontakt en av våre tilknyttede advokater for en uforpliktende prat om din sak, eller skriv til oss i chat hvis det passer bedre for deg.


Yrkesskade / Yrkessykdom

Alle som utfører arbeid for andre, skal være yrkesskadeforsikret gjennom forsikring som arbeidsgiver betaler. Yrkesskadeforsikring skal sikre arbeidstaker erstatning for yrkesskade eller yrkessykdommer.
Vilkårene for å kunne kreve erstatning og hva man kreve erstatning for kan du lese mer om her.

Pasientskade

Dersom du har blitt påført en skade som følge av svikt ved behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging kan du ha krav på pasientskadeerstatning.
Norsk Pasientskadeerstatning er ansvarlig for skade som kan kreves erstattet etter pasienskadeerstatnigsloven.
Vilkårene for å kunne kreve erstatning og hva man kreve erstatning for kan du lese mer om her.

Voldsoffererstatning

Den som er påført en personskade som følge av en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten har i utgangspunktet krav på erstatning fra gjerningspersonen.
Kontoret for voldsoffererstatning behandler søknader om voldsoffererstatning.
Du kan lese mer om voldsoffererstatning her.

Trafikkskade

På disse sidene skal vi forsøke å forklare de grunnleggende erstatningsreglene og belyse hvilke erstatninger man kan kreve.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.