Entreprise

Harris Advokatfirma har et sterkt fagmiljø som håndterer både land- og offshorebaserte entrepriser. Vi bistår entreprenører, byggherrer, og rådgivere innen bygg- og anleggsbransjen, samt ulike aktører innen olje- og gassindustrien.

RETT RETNING – for ditt prosjekt

Harris bidrar på alle trinn i bygge- og anleggsfasen; det være seg rådgivning om valg av entreprisemodell, kontraktsutforming, risikovurdering av kontraktutkast, løpende rådgivning i utførelsesfasen herunder håndtering av varsler/krav og posisjonering, bistand og representasjon i forbindelse med sluttoppgjør, forhandlinger, mekling og tvisteløsning.

Flere av våre advokater har erfaring med større og kompliserte entreprisetvister, og også tilsvarende tvister innen olje og gassektoren.

Harris tilstreber gode forhandlingsløsninger og om nødvendig tvisteløsning og prosedyre for domstolene. Flere av våre advokater har erfaring med større og kompliserte entreprisetvister, og også tilsvarende tvister innen olje og gassektoren.

Harris har solid bransjeforståelse, noe som gjør at vi kan tilby både strategisk og rettslig rådgivning. Vi kaller det RETT RETNING – for ditt prosjekt.

Våre advokater holder kurs og foredrag om entrepriserettslige tema, både for klienter, andre advokater, og via ulike interesseorganisasjoner.

For at du enklere skal finne frem i nyttige tema har vi samlet informasjon under de tre hovedfeltene: inngåelse av kontrakt, byggefasen og ferdigstilling & reklamasjonsperiode.

SAMARBEID MED BFJR

Harris innehar sekretærfunksjonen i Byggebransjens Faglig Juridiske Råd (BFJR). 

BFJR er et landsdekkende tvisteløsningsorgan for bygge- og anleggsnæringen med hovedsete i Bergen. Rådet ble opprettet i 1977 og består av jurister og fagpersoner med ulik bakgrunn og erfaring fra bransjen. Sammenliknet med tradisjonell voldgift og prosess for de alminnelige domstoler er BFJR også et svært rimelig alternativ for både entreprenører og byggherrer.

Sekretærfunksjonen skal på vegne av Harris ivaretas av senioradvokat Birgitte Halvorsen Knudtzon, som er tilknyttet vår avdeling for Entreprise. Rådets sekretær er ansvarlig for å koordinere innkomne saker, delta på møter og å protokollføre rådets aktiviteter.  Sekretæren er ikke et formelt medlem av rådet, og deltar ikke i selve saksbehandlingen.

SAMARBEID MED ADVOKAT (H) HARALD KOBBE

Harris samarbeider med advokat (H) Harald Kobbe som driver egen virksomhet via Advokat Harald S. Kobbe AS.  

Kobbe har i en årrekke vært høyt rangert av både Chambers og Legal 500. Kobbe har nå særlig fokus på tvisteløsning, og påtar seg oppdrag som oppmann, mekler og voldgiftsdommer, både nasjonalt og internasjonalt. Kobbe har også erfaring med å lede flere større prosjektintegrerte meklinger (KLR/PRIME).

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.