Foreldre og barn

Som foreldre kan man ha behov for advokatbistand for å bli orientert om sine rettigheter. Vi bistår klienter med spørsmål som relaterer seg til barn. Her finner du informasjon om samværsavtale og bosted for barn.

Harris | Foreldre og barn

Harris Advokater - Foreldre og barn

Ved samlivsbrudd mellom foreldre med felles barn, oppstår gjerne spørsmål om hvem som har foreldreansvaret, hva foreldreansvaret innebærer, hvor barnet skal bo og omfanget av barnets samvær med foreldrene. I tillegg må det avklares hvordan kostnadene ved å forsørge barnet skal fordeles foreldrene imellom.

Som utgangspunkt står foreldrene fritt til å enes om en ordning som er tilpasset deres situasjon og som etter foreldrenes vurdering vil tjene barnet mest. Dersom de ikke lykkes med dette, kan hver av foreldrene bringe saken inn for retten for avgjørelse etter barnelovens regler.

Forholdet mellom barn og deres foreldre er i all hovedsak regulert i Lov om barn og foreldre, også kalt barneloven. Barneloven har regler om hvem som rettslig sett skal anses som barnets far og mor, og om endring av bestående foreldreskap. Loven har også regler om foreldreansvaret og barnets selvbestemmelsesrett. I tillegg gir loven regler om hvem barnet skal bo fast hos når foreldrene går fra hverandre, og om den andre forelderens samværsrett til barnet. Foreldrenes plikt til å gi barnet en god oppvekst er også regulert i denne loven.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med våre tilknyttede advokater, bruke vårt kontaktskjema eller skrive til oss i chatten.

På disse sidene har vi samlet informasjon om foreldre og barn. Du kan lese mer under aktuelle tema.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.