Personvern

Usikker på dette med personvern? Vi har gjort det enkelt for din bedrift å få oversikt over de viktigste personvernkravene, for dine ansatte og dine kunder.

Hva er en personopplysning?

Kan vi kreve at telefonnummeret må oppgis for at noen skal bli kunde i bedriften vårt?
Hvor lenge kan vi lagre personopplysningene og på hvilken måte kan vi lagre dem?
Hva gjør vi hvis en kunde vil ha innsyn i hva som er lagret om vedkommende?
Og hvordan behandler vi personopplysningene til de ansatte?

Dette er lite utvalg av problemstillingene som personvernretten reiser. Både GDPR (General Data Protection Regulation) forordningen i EU og personopplysningsloven stiller en rekke krav til norske bedrifters behandling av personvernopplysninger.  

Vi gjør personvern enklere for din bedrift.

Harris bistår små og store bedrifter som har spørsmål knyttet til personvern. Vi har foretatt gjennomganger av bedrifters praksis for å vurdere hva som bør foreligge av rutiner og dokumentasjon. I tillegg har vi bistått ulike bedrifter med konkrete problemstillinger om personvern.

Har du en bedrift i startfasen?
Vi gir deg en oversikt over hva du må ha på plass før din bedrift begynner å behandle personopplysninger og hvilke krav som stilles til behandlingen av personopplysningene.

Gjør deres det rett i deres bedrift?
Dersom din bedrift allerede behandler personopplysninger, kan vi bistå med en gjennomgang av behandlingen. Oppfyller din bedrift kravene i personopplysningsloven?

Vi kan blant annet bistå med:

  • Vurdere grunnlaget for at bedriften behandler personopplysninger.
  • Kan bedriften behandle personopplysninger på bakgrunn av dette grunnlaget?
  • Hvilke personopplysninger kan bedriften behandle.
  • Utarbeide nødvendige oversikter og personvern- og samtykkeerklæringer.
  • Utarbeide rutiner for håndtering, innsyn, sletting mm.

En trygg rådgiver

Vi har holdt flere foredrag om temaet, blant annet i regi av Bergen Næringsråd og Nordhordland næringslag. Vi har også skrevet kronikker og artikler om temaet.

Datatilsynet ilegger overtredelsesgebyr for GDPR-brudd
Etter at GDPR trådte i kraft i 2018, har Datatilsynet ilagt en rekke virksomheter overtredelsesgebyr for brudd på personvernforordningen. I denne artikkelen viser vi noen eksempler på regelbrudd som har resultert i overtredelsesgebyr den senere tid.

Personvernnemndas vedtak; ønske om å yte god kundeservice er ikke tilstrekkelig for å kreve at kunders telefonnummer må oppgis
I et vedtak fra Personvernnemnda datert 7. september 2020 (PVN-2020-09) tydeliggjør nemnda at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for et selskap å kreve at kunders telefonnummer oppgis kun fordi selskapet ønsker å yte god kundeservice.

Næringslivet blir påført ytterligere byrder
Frisøren på hjørnet er med på å betale prisen for at Facebook og Google vet «alt» om oss. Frisøren på hjørnet må blant annet vurdere risiko- og personvernkonsekvenser, oppfylle nye krav til avvikshåndtering og sørge for at han kan oppfylle dine rettigheter etter forordningen.

Hvordan står det til med din bedrift?

Lurer du på om din bedrifts behandling av personopplysninger er i samsvar med regelverket, vil vi anbefale at du tar vår personvernsjekk.

Personvernsjekken for bedrifter er en kostnadsfri tjeneste og besvarelsen tar ca. 5 minutter.

For at vi skal kunne gi deg innspill til hva din bedrift bør gjøre for å oppfylle kravene i personvernloven trenger vi at du besvarer noen enkle spørsmål.

Dine svar på spørsmålene danner grunnlag for vurderingen av om din bedrift oppfyller de grunnleggende personvernprinsippene- og kravene for oppbevaring og bruk av personopplysninger.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.