Plan- og bygningsrett

Harris Advokatfirma har et svært sterkt fagmiljø innenfor plan- og bygningsrett.

Plan og bygningsrett er et fagfelt i stadig utvikling, som blir mer og mer komplisert. Utviklingen skjer på nasjonalt nivå med nye lover, forskrifter, rundskriv, retningslinjer og avgjørelser, men også på lokalt nivå med kommuneplaner, kommunedelplaner, områdeplaner, reguleringsplaner m.m.

I Bergen opplever vi f.eks. en rekke saker som oppstår i kjølvannet av vedtakelse av ny kommuneplan (KPA 2018), med tolkningsutfordringer, motstrid mellom KPA 2018 og eldre reguleringsplaner m.m.

Plan og bygningsrettbloggen – Planogbygningsrett.no

Siden er en videreføring av den tidligere siden til Marianne Reusch fra 2020.

Denne siden driftes av Harris Advokatfirma AS og vi ønsker å fortsette det gode arbeidet med å drive en jussblogg som tar opp juridiske temaer rundt plan- og bygningsrett. Vi ønsker at siden skal være en ressurs for folk som ønsker å lære mer om et tema som de aller fleste som eier egen bolig kommer borti, og for alle dem som arbeider med dette som fagområde.

Plan og bygningsrett

Alltid oppdatert

Vi i Harris Advokatfirma bruker mye tid på å følge med og hele tiden være oppdatert og være i forkant på hva som skjer.  Våre advokater er levende opptatt av fagfeltet gjennom å delta i samfunnsdebatten, delta i undervisning, være veiledere på Universitet og Høyskoler og skrive artikler. Ingrid Sævold Moe er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for bygnings- og reguleringsrett, noe som gir oss førstehånds kunnskap om hva som rører seg på feltet.

Høy kompetanse på plan og bygningsrett er en helt sentral del i forhold til å kunne rådgi innenfor eiendomsutvikling.  Harris Advokatfirma har bistått i svært mange plan og byggesaker oppigjennom årene, og vet hva som skal til for å få gjennom en sak og vet hvilke saker det ikke er verdt å bruke ressurser på.

Våre advokater har lang erfaring, både som advokater, men flere har også erfaring fra Bergen kommune, Fylkesmannen i Hordaland (nå Vestland) m.m. To av våre advokater, Ingrid Sævold Moe og Nina Forland Klepsvik, har også arbeidet i mange år som ansvarlig søker. Det gir en unik kompetanse og forståelse av de mange problemstillinger som kan oppstå og hvordan disse bør løses på en enkel og praktisk måte.

Vi bistår eiendomsutviklere, utbyggere, byggherrer, grunneiere, kommuner, privatpersoner og en rekke rådgivere (arkitekter, planleggere, ansvarlig søkere m.m.) i alle deler av plan- og bygningsretten og tilgrensende områder.

Vi har spisskompetanse bl.a. innenfor følgende områder:

 • Strategisk rådgivning
 • Myndighetskontakt
 • Deltakelse i plan- og byggesaksprosesser
 • Merknader til plan og byggesaker
 • Klagebehandling (byggesaker og plansaker), herunder avholdelse av deputasjoner for Utvalg for miljø og byutvikling f eks
 • Dispensasjoner
 • Konsekvensutredninger
 • Vei, vann og avløp
 • Utbyggingsavtaler
 • Refusjon
 • Ekspropriasjon
 • Negative servitutter og villaklausuler

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.