Advokater

Jobb hos oss som advokat/advokatfullmektig. For faglig dyktige kandidater kan vi tilby varierte oppgaver, ansvar for egne saker og god tilgang på prosedyreoppdrag.

Advokat/advokatfullmektig i Harris

Harris Advokatfirmas størrelse gjør at sakstilfanget er godt og variert, det gir stor variasjon i arbeidsoppgavene. Variasjonen gir også mulighet til å få erfaring fra flere rettsområder og å utvikle seg i advokatrollen. Våre advokater og fullmektiger får tidlig egne saker som følges opp i tett dialog med ansvarlig partner. Selvstendighet er viktig, samtidig som tett oppfølgning gir den beste opplæring og sikrer at saken blir håndtert på en betryggende måte.

Firmaet har flere saker for domstolene hver uke. Det gir god tilgang på prosedyreerfaring for alle instanser. Flere av firmaets advokater har møterett for Høyesterett.

Harris advokater har høy faglig kompetanse som til sammen dekker vesentlige deler av rettssystemet. Denne kompetansen deles gjennom faggrupper og internkurs, som godkjennes som del av etterutdanningen til Advokatforeningen. Gjennom faggruppene deltar vi også på en rekke eksterne kurs. Flere advokater i Harris brukes som foredragsholdere.

Vi mener å ha et meget godt sosialt miljø. Det omfatter ikke bare samarbeidet i hverdagen, men samlinger og middager etter internkurs, felles trening og årlige turer til ulike steder på Vestlandet med påfølgende fysiske utfordringer.

Harris er alltid på utkikk etter motiverte og dyktige medarbeidere. Vi oppfordrer til å ta kontakt med advokat Robert Neverdal.

Advokat (H) / partner