Advokater

Jobb hos oss som advokat/advokatfullmektig. For faglig dyktige kandidater kan vi tilby varierte oppgaver, ansvar for egne saker og god tilgang på prosedyreoppdrag.

Harris | Advokater

Firmaets størrelse gjør at sakstilfanget er godt og variert, noe som gir stor variasjon i arbeidsoppgavene. Dette gir mulighet til å få erfaring fra flere rettsområder og å utvikle seg i advokatrollen. Våre advokater og fullmektiger får tidlig egne saker som følges opp i tett dialog med ansvarlig partner. Selvstendighet er viktig, samtidig som tett oppfølgning gir den beste opplæring og sikrer at saken blir håndtert på en betryggende måte.

Firmaet har flere saker for domstolene hver uke og gir således god tilgang på prosedyreerfaring for alle instanser. Sju av firmaets advokater har møterett for Høyesterett. Flere av våre ansatte advokater har prosedert prøvesaker for Høyesterett de siste årene. Det er ikke uvanlig at våre advokatfullmektiger får tillatelse av retten til å føre saker for lagmannsretten før de har fått advokatbevilling.

Firmaets advokater har høy faglig kompetanse som til sammen dekker vesentlige deler av rettssystemet. Denne kompetansen deles gjennom faggrupper og internkurs, som godkjennes som del av etterutdanningen til Advokatforeningen. Gjennom faggruppene deltar vi også på en rekke eksterne kurs. Flere av våre advokater brukes som foredragsholdere.

Vi mener å ha et meget godt sosialt miljø. Det omfatter ikke bare samarbeidet i hverdagen, men blant annet samlinger og middager etter internkurs, felles trening og årlige turer til ulike steder på Vestlandet med påfølgende fysiske utfordringer.

Harris er alltid på utkikk etter motiverte og dyktige medarbeidere. Vi oppfordrer til å ta kontakt med advokat Robert Neverdal.