Bærekraft

ESG («Environmental, Social and (Corporate) Governance»)

ESG – hva betyr det?

ESG står for «Environmental, Social and (Corporate) Governance», som på norsk kan oversettes til miljø, sosiale og styringsmessige forhold. ESG brukes som metode for å vurdere og rangere bedrifter på hvordan de ivaretar miljø, sosiale forhold i og utenfor selskapet og hvor god selskapsstyringen er i forhold til bredere interesser. Begrepet ESG brukes i dag først og fremst av investorer, banker, forvaltere og finansbransjen. Bærekraftige investeringsstrategier er i vinden og kommer sannsynligvis til å være det også i tiden fremover. Gjennom å styre etter gode ESG-prinsipper kan bedrifter legge til rette for å øke sin tilgang til kapital og gjennom dette oppnå vekst og utvikling.

esg

ESG – er det relevant for min bedrift nå?

ESG handler imidlertid om mer enn bare tilgang på kapital. I takt med økende fokus på bærekraftig utvikling, ser vi at reguleringene på området skyter fart, både i form av nytt regelverk, men også i form av konkrete krav fra ulike bransjer og nye eller endrede sertifiseringsordninger. Å holde orden på alt dette kan være utfordrende, og det er viktig for oss at du kan være trygg på at vi ivaretar din bedrifts interesser når det gjelder etterlevelsen av reguleringene; både når vår rådgivning handler om de konkrete reglene og når vi bistår deg i saker som omfatter eller tilstøter aktuelt regelverk.

Driver du en liten eller mellomstor bedrift, skal du vite at bærekraft også er god forretning. Er kundene dine forbrukere, er det gode sjanser for at de er på jakt etter et produkt som gjenspeiler deres egne personlige verdier, og bærekraft blir stadig viktigere for forbrukeren. Bevisstheten rundt å handle bærekraftig øker også hos andre bedrifter i takt med økt fokus på bærekraft i samfunnet generelt, og gjennom at bedrifter tar ansvar for at deres leverandører holder samme bærekraftstandard som de selv gjør. Fokus på ESG kan også gi bedre tilgang på arbeidskraft; folk ønsker å jobbe for bedrifter de kan være stolte av og som følger med i samfunnsutviklingen, uavhengig av om de er store eller små.

ESG – hva betyr dette for min bedrift fremover?

Bærekraft vil være i fokus i tiårene som kommer, og ved å være tidlig ute kan du innrette virksomheten din slik at du går utviklingen trygt og bevisst i møte. Harris ønsker å bidra til at din bedrift kan etterleve både sine egne mål og pålagte krav når det gjelder bærekraft, og vi følger utviklingen på området for å kunne gi deg den beste juridiske og strategiske rådgivningen rundt ESG.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.