Entreprise

Erstatningskrav etter avvist tilbud om tunnelloppgradering til Høyesterett

Høyesterett har sluppet inn sak der spørsmålet er om entreprenør urettmessig ble avvist fra konkurransen som følge av påstått manglende dokumentasjon av kvalifikasjoner i tilbudet. Entreprenøren representeres av Harris Advokatfirma ved advokater tilknyttet firmaets grupper for entreprise og offentlige anskaffelser – som skal prosedere saken for Høyesterett.

Entreprenørens tilbud i forbindelse med anbudskonkurranse om tunnelloppgradering ble avvist. Avvisningen var begrunnet i manglende dokumentasjon av kvalifikasjoner. Lagmannsretten kom, i motsetning til tingretten, til at det forelå urettmessig avvisning i strid med anskaffelsesdirektivet artikkel 58 og 60. Det forelå tilstrekkelig kvalifisert brudd, og årsakssammenheng mellom bruddet og tapet selskapet var blitt påført som følge av at det ikke fikk kontrakten. Selskapet ble skjønnsmessig tilkjent erstatning for den positive kontraktsinteressen med ca. åtte prosent av kontraktssummen. Staten v/Samferdselsdepartementet ble dømt til å betale erstatning til entreprenøren med NOK  13 500 000,-.

Staten v/Samferdselsdepartementets anke over lagmannsrettens dom er fremmet til behandling i Høyesterett.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.