Generasjonsskifte

Familieboligen og fritidseiendommen

I mange familier  er det et ønske om å beholde både familieboligen og fritidseiendommen i familien også i fremtiden. Gjennom en overføring til en eller flere av barna mens du ennå er i live og har normal dømmekraft,  kan du være med å påvirke dette.

Ved å gjennomføre generasjonsskifte i live får du full frihet

Ved generasjonsskifte i live har du i utgangspunktet full frihet med tanke på hva du vil gjøre med dine eiendeler. Du kan velge å overføre eiendelen som f. eks. en gave eller at barna skal betale helt eller delvis markedsverdi for denne. Dette gjelder likevel ikke hvis du sitter i uskiftet bo eller hvis det er overføring av arv etter dødsfall.

Erfaringsmessig bør du bruke god tid på å planlegge et generasjonsskifte, slik at du best mulig får ivaretatt alle sider av det.

Likebehandling

Mange ønsker en likebehandling mellom sine barn for å sikre familiefreden.

Det kan likevel være vanskelig å oppnå full likebehandling ved overføring av eiendom til ett av barna. Selv om den eller de av barna som ikke får overført eiendom mottar et tilsvarende kontantbeløp vil eiendom ofte øke mer i verdi. Gjennom å involvere barna kan du skape realistiske forventninger, og potensielt hindre eller redusere en fremtidig konflikt.

Også for de som ikke er opptatt av likebehandling kan det være hensiktsmessig med en dialog av hensyn til hvilke forventninger barna bør ha.

Forskudd på arv

Når det gjennomføres et generasjonsskifte bør det avklares hvordan arvingene skal forholde seg til det i et fremtidig arveoppgjør. Er det gitt forskudd på arv som skal til fradrag i fremtidig arv eller skal ikke generasjonsskifte påvirke fremtidig arv? Vi anbefaler at dette tydeliggjøres slik at det kan dokumenteres i etterkant.

Fortsatt rettigheter til eiendommen

Ved overføring av familieboligen eller familiens fritidseiendom kan det være aktuelt å holde tilbake rettigheter til deg selv, eller å etablere rettigheter til fordel for andre. Eksempler på dette kan være borett, bruksrett, parkeringsrett, rett til å belegge båt, rett til å høste frukt/bær eller mer ordinære forkjøpsretter. I noen tilfeller kan det være frister eller formkrav du må forholde deg til for at rettigheten skal få den virkning du planlegger.

Skatt

Selv om arveavgiften er fjernet er det viktig å være klar over at arveavgiftsloven er erstattet med regler hvor man overtar giverens skatteposisjoner. Det vil si at mottaker risikerer å overta en potensiell skatteforpliktelse.

Sameie

Noen velger å overføre familiens fritidseiendom til flere barn, slik at det etableres et sameie. Dette kan være en ønsket løsning for alle. Samtidig er det alltid en økt risiko for konflikt når mange personer skal samarbeide. Vi anbefaler derfor at det lages en sameieavtale mellom eierne for å redusere risikoen for at uenighet oppstår.

Kontaktinformasjon

Vi i Harris Advokatfirma kan bistå dersom du vurderer å gjennomføre et generasjonsskifte av en familiebolig eller en fritidseiendom. Advokatbistand under planleggingsfasen reduserer risikoen betydelig for en potensiell kostbar og ødeleggende konflikt mellom dine arvinger. Vår bistand kan omfatte både rådgivning, planlegging og gjennomføring av generasjonsskifte, enten det er små eller store verdier som skal overføres.

Vi vil oppfordre deg til å ta kontakt med våre tilknyttede advokater dersom du ønsker vår bistand.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.