Samboere og ektefeller

Formuesforholdet under ekteskapet. Hvem eier hva?

Som alle andre, kan ektefeller eie ting hver for seg eller sammen (i sameie). Det er den av ektefellene som har anskaffet eiendelen, som er eier av den. Hver av ektefellene er eiere av det de eide før ekteskapet ble inngått. Så hvem eier hva?
Det er den som har kjøpt, arvet eller fått en eiendel under ekteskapet, som er eier av denne eiendelen. Ekteskapet gir ikke den andre ektefellen noen del i eiendomsretten til tingene.

Harris Advokater - Formuesforholdet under ekteskapet - hvem eier hva?

Eiendeler anskaffet i fellesskap blir sameie

Det ektefellene anskaffer eller får sammen, blir sameie mellom dem. Hvor stor del (i prosent) hver av dem eier kan variere, men når to ektefeller eier en ting sammen, vil de som regel eie halvparten hver. Sameie mellom ektefeller kan oppstå på forskjellige måter. En som gir ektefellene en gave kan bestemme at gaven skal være i sameie mellom ektefellene.

Videre blir ting som ektefellene har kjøpt sammen sameie. Selv om den ene ektefellen har anskaffet tingen ved egne inntekter eller arbeidsinnsats, vil den andres arbeid i hjemmet eller dekning av familiens løpende utgifter kunne innebære at eiendelen blir sameie mellom dem. Om det er sameie, er altså spørsmål om det ligger en felles innsats bak kjøpet av tingen. Det må vurderes konkret i hvert tilfelle om og i tilfelle hvor stor andel av sameiet denne innsatsen kan danne grunnlag for.

Hvem som formelt står som eier av for eksempel felles bolig er altså ikke avgjørende for hvem som eier den.

Formuesordning – Hvordan skal formuen deles?

Ektefeller har felleseie dersom de ikke har avtalt at de skal ha særeie. Om ektefellene har felleseie eller særeie, får først og fremst betydning når ekteskapet opphører ved skilsmisse eller død. Felleseie har ingen betydning for om en gjenstand eies av en eller begge ektefellene.

Hvordan oppretter man særeie?

For å opprette særeie, må ektefellene inngå en avtale som kalles ektepakt. Ektepakten må være skriftlig og undertegnet av begge ektefellene i nærvær av to vitner. Den må i tillegg tinglyses i et eget Ektepaktregister i Brønnøysund for å være gyldig overfor ektefellenes kreditorer.

Fullstendig eller delvis særeie?

I avtalen kan ektefellene bestemme at alt de eier hver for seg og det de siden måtte komme til å eie, skal være særeie. I slike tilfeller vil ektefellene ikke få noe felleseie.

Ektefellene kan også bestemme at for eksempel bare hytta skal være den enes særeie. Ektefelle har da opprettet delvis særeie og det som faller utenfor blir på vanlig måte felleseie. Enkelte gjenstander kan bli særeie gjennom at en arvelater eller at en giver bestemmer at arven eller gaven skal være den ene ektefellens særeie.

Sameie i gjenstander til tross for fullstendig særeie

Selv om ektefellene har avtalt fullstendig særeie, vil likevel gjenstander som er ervervet av dem i fellesskap, bli sameie mellom dem. Hver av ektefellenes andel i sameiegjenstanden blir da dennes særeie.

Hva kan vi hjelpe med?

Vi i Advokatfirmaet Harris har lang erfaring med utforming av ektepakter og rådgivning rundt formuesforhold under ekteskapet. Ta kontakt med en av våre spesialiserte familierettsadvokater for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.