Samboere og ektefeller

Samboeravtale

Det er i dag mange som velger å leve sammen som samboere. Livet som samboere kan fremstå likt som for ektefeller. Likevel er det en viktig forskjell man må ta hensyn til når man etablerer seg i samboerskap.

Advokatfirmaet Harris - Trenger samboere egen samboeravtale?

Trenger samboerer egen samboeravtale?

Samboeres formuesforhold har ikke samme beskyttelse som ektefellers formuesforhold. Da kan det være en god idé å skrive en samboeravtale.

Ingen lovgivning om formuesordning mellom samboere

Mens ektefellers formuesforhold reguleres av ekteskapslovgivningen, finnes det ingen tilsvarende lovgivning om formuesordningen mellom samboere. Dette innebærer at samboere bør inngå en samboeravtale for å regulere hvordan delingen skal finne sted.

Deling foretas etter eiendomsgrensene

Dersom samboerne har inngått en samboeravtale er det denne som regulerer hvordan delingen skal skje ved et samlivsbrudd. For samboere uten samboeravtale er utgangspunktet at hver av samboerne eier sitt, og tar med seg sine eiendeler og sin gjeld når samlivet tar slutt. Delingen foregår altså etter eiendomsgrensene.

Hvordan fastsette eiendomsgrensene?

Deling etter eiendomsgrensene kan i utgangspunktet høres greit ut dersom samboerne har fullstendig separat økonomi og eiendomsgrensene er enkle å fastlegge. Problemet er imidlertid at samboere som oftest deler utgifter og foretar felles investeringer. Det hører ikke sjeldenhetene til at partene har ulik økonomisk stilling, slik at utgiftene ikke alltid deles 50/50. Og investeringene som samboerne foretar ikke gjøres med like store innskudd. I tillegg er det ofte en som har mer ansvar for hus og barn. Hvor eiendomsgrensene da går er ikke alltid like enkelt å fastlegge ved et oppgjør.

Når et samboeroppgjør foretas må altså eierforholdet til hver enkelt eiendel fastlegges. Dette gjøres ved at det foretas en samlet vurdering av samboernes bidrag, til det de har investert i, samt hvilket fellesskap det har vært rundt det de eier.

Vår erfaring er at ettersom eierforholdet baseres på en vurdering av faktiske forhold vil dette ofte medføre at konfliktnivået mellom partene øker. Resultatet blir da fort at oppgjøret blir en langvarig og kostbar prosess for begge parter.

Sikre økonomisk forutsigbarhet – skriv samboeravtale!

For å sikre økonomisk forutsigbarhet og oversiktlighet ved et oppgjør, vil det derfor være gunstig for samboere å inngå en samboeravtale.

I en samboeravtale kan partene fritt avtale hvilken eierbrøk samboerne har i felles investeringer. Det kan også avtales hvordan utgifter skal dekkes og hvordan eiendeler skal fordeles ved et oppgjør. Hva skal skje med bolig og innbo? Skal en av samboerne ha rett til å overta felles bolig?

Hva kan vi hjelpe med?

Vi i Advokatfirmaet Harris har lang erfaring med å utarbeide samboeravtaler som er tilpasset de enkelte klienters behov og situasjon. Dersom dere har behov for en samboeravtale, vil vi oppfordre dere til å kontakt med en av våre tilknyttede advokater.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.