Laberg | Bergen

Harris Advokatfirma AS bistår grunneier med utvikling av eiendom i Bergen nord. Målsettingen er å utvikle eiendommen til et innbydende leilighetskompleks med flott utsikt over byfjorden.

Planområdet er cirka 2,5 daa. På eiendommen står der et eldre butikkbygg, som det er ønskelig å rive.
Kart over området finner du ved å klikke her.

Tiltakshaver er Laberg Eiendom AS og utførende plankonsulent er ABO Plan og Arkitektur AS.

For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med adv. Frode Risnes.