Lysekloster | Os

Harris Advokatfirma bistår grunneier i forbindelse med utvikling av eiendom til nytt boligområde ved Lysekloster, Os. Eiendommen på ca 90 daa ligger like ved Endelausmarka, like ved trasé for ny vei fra Lagunen til Svegatjørn. Os kommune har den 16.06.20 vedtatt områdereguleringsplan for Lyseparken i Endelausmarka, med formål næring /kontor. Nærhet til skole og barnehage og fine turområder.

Eiendommen er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan, et formål som er opprettholdt i forslag til ny kommuneplan.

I samarbeid med naboer i samme område skal grunneier gå i gang med regulering av eiendommen.

Kart over området finner du ved å klikke her.

For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med adv. Stig J. Harris.