Generasjonsskifte

Enkeltpersonforetak og aksjeselskap

I mange familier er det et ønske å beholde familieselskapet eller familieaksjene i familien, også i fremtiden. Gjennom en overføring til en eller flere av barna mens du ennå er i live og har normal dømmekraft, kan du være med å påvirke dette.

Advokatfirmaet Harris - Generasjonsskifte

Ved å gjennomføre generasjonsskifte i live får du full frihet

Ved generasjonsskifte i live har du i utgangspunktet full frihet med tanke på hva du vil gjøre med dine eiendeler. Du kan velge å overføre eiendelen som en gave eller at barna skal betale helt eller delvis markedsverdi for denne. Dette gjelder likevel ikke hvis du sitter i uskiftet bo eller hvis det er overføring av arv etter dødsfall.

Mange familier opplever også at alderdom eller alvorlig sykdom forhindrer at den som skal overføre sine verdier får ivaretatt sine opprinnelige ønsker.

Les også om hvordan du kan planlegge ivaretakelse av dine interesser: Mer om fremtidsfullmakt her

Erfaringsmessig bør du bruke god tid på å planlegge et generasjonsskifte.

Mange hensyn å ta

Mange ønsker en likebehandling mellom sine barn.

Det kan likevel være vanskelig å oppnå full likebehandling ved overføring av aksjer til ett eller flere av barna. Selv om den eller de av barna som ikke får overført aksjer mottar et tilsvarende kontantbeløp vil aksjer normalt svinge mer i verdi.

Det gjelder å finne den rette personen til å overta, og det er ikke nødvendigvis den eldste.

Gjennom å involvere barna kan du skape realistiske forventninger, og potensielt hindre eller redusere en fremtidig konflikt.

Også for de som ikke er opptatt av likebehandling kan det være hensiktsmessig med en dialog av hensyn til hvilke forventninger barna bør ha.

Forskudd på arv

Når det gjennomføres et generasjonsskifte bør det avklares hvordan arvingene skal forholde seg til det i et fremtidig arveoppgjør. Er det gitt forskudd på arv som skal gå til fradrag i fremtidig arv eller skal ikke generasjonsskiftet påvirke fremtidig arv? Vi anbefaler at dette tydeliggjøres slik at det kan dokumenteres i etterkant.

Skatt

Selv om arveavgiften er fjernet er det viktig å være klar over at arveavgiftsloven er erstattet med regler hvor man overtar giverens skatteposisjoner. Det vil si at mottaker risikerer å overta en potensiell skatteforpliktelse, for eksempel dersom en overtar aksjer som i sin tid ble ervervet for en betydelig mindre sum enn dagens verdi og planlegger realisasjon av disse.

Kontaktinformasjon

Vi i Harris Advokatfirma kan bistå dersom du vurderer å gjennomføre et generasjonsskifte i et enkeltpersonforetak eller aksjeselskap. Advokatbistand under planleggingsfasen reduserer risikoen betydelig for en potensiell kostbar og ødeleggende konflikt mellom dine arvinger. Vår bistand kan omfatte både rådgivning, planlegging og gjennomføring av generasjonsskifte, enten det er små eller store verdier som skal overføres.

Vi vil oppfordre deg til å ta kontakt med våre tilknyttede advokater dersom du ønsker vår bistand eller en uforpliktende prat.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.