Fremtidsfullmakt – planlegg forskudd på arv

13. desember 2017

Vi i Harris Advokatfirma opplever ofte at barn/arvinger tar kontakt med oss for å få bistand til gjennomføring av salg av bolig og utdeling av forskudd på arv etter at forelderen er kommet på aldershjem. Forelderen har ikke lenger behov for boligen, og alle parter er enige om at det er best at boligen selges. Samtidig vet barna at forelderen ønsker at gevinsten fra salget skal gis som forskudd på arv.

Planlegg ivaretakelse av dine interesser – Fremtidsfullmakt eller verge

Dersom forelderen i denne situasjonen er dement eller av annen grunn ikke kan samtykke til gjennomføringen, er barna avhengig av godkjenning fra Fylkesmannen. Vår erfaring viser at det normalt sett ikke er vanskelig å få aksept fra Fylkesmannen for salg av boligen, men at det ikke gis godkjenning til forskudd på arv. Verdiene tilhører forelderen selv om han/hun bor på aldershjem.

Mens forelderen ennå er frisk kan han/hun opprette en fremtidsfullmakt for å planlegge hvordan denne situasjonen skal gjennomføres. Ofte er det slik at forelderen ønsker å gi videre sine verdier når han/hun ikke lenger har behov for alt selv. Forelderen kan derfor skrive i en fremtidsfullmakt hvilke eiendeler som skal selges og hvordan gevinsten eventuelt skal fordeles.

Kontaktinformasjon

Harris Advokatfirma kan bistå med opprettelse av en fremtidsfullmakt. Dersom forelderen er kommet i den situasjon at fremtidsfullmakt ikke lenger kan opprettes, kan vi også bistå med søknad til Fylkesmannen om salg av eiendeler og forskudd på arv.

Dersom du eller noen av dine nærmeste trenger bistand med opprettelse av fremtidsfullmakt, vil vi oppfordre deg til å ta kontakt med våre tilknyttede advokater.