Etikk og samfunns­ansvar

Alle våre advokater og – fullmektiger er medlemmer av Advokatforeningen (DNA). Vårt etiske ansvar utvikles løpende ved deltakelse på kurs og gjennom interne diskusjoner. Advokatforeningens etiske retningslinjer finner du her.

Advokatene i Harris bidrar i ulike deler av Advokatforeningens (DNAs) arbeid. Vi har medlemmer i Advokatforeningens ulike fag- og lovutvalg. Her gis det uttale til nye lover og forskrifter og det arbeides med kompetansehevning for advokater over hele Norge. Våre advokater bidrar som kursledere og foredragsholdere.

På tilsvarende måte er vi aktive bidragsytere overfor Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Handelshøyskolen BI. Her er våre advokater foredragsholdere, ledere av seminarer, veiledere for studenter som skriver masteravhandling og sensorer under eksamen.

Bergen næringsråd

Harris Advokatfirma er hovedsamarbeidspartner med Bergen Næringsråd. Dette engasjementene er fordi vi ønsker å bidra aktivt til videreutviklingen av den flotte regionen som Vestlandet er!

Pro bono

I enkelte tvistesaker kan vi bistå på pro bono-basis. Dette vil typisk være for veldedige organisasjoner, bedrifter eller enkeltmennesker. Vi ser på dette som en del av vårt samfunnsansvar. Det som en naturlig å bidra med vår kompetanse til å ivareta rettigheter som settes under press!