Etikk og samfunns­ansvar

Advokatforeningen

Alle våre advokater og – fullmektiger er medlemmer av Advokatforeningen. Vårt etiske ansvar utvikles løpende ved deltakelse på kurs og gjennom interne diskusjoner. Advokatforeningens etiske retningslinjer finner du her.

Advokatene i Harris bidrar i ulike deler av Advokatforeningens arbeid. Vi har medlemmer i Advokatforeningens ulike fag- og lovutvalg. Her gis det uttale til nye lover og forskrifter og det arbeides med kompetansehevning for advokater over hele Norge. Våre advokater bidrar som kursledere og foredragsholdere.

Foredragsholdere og veiledere

På tilsvarende måte er vi aktive bidragsytere overfor Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Handelshøyskolen BI. Her er våre advokater foredragsholdere, ledere av seminarer, veiledere for studenter som skriver masteravhandling og sensorer under eksamen.

Sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift

Harris Advokatfirma AS er Miljøfyrtårn-sertifisert. Som Miljøfyrtårn tar vi bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp.

Vi har oppfylt strenge krav til arbeidsmiljø, bærekraftige innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. Du kan lese mer om Miljøfyrtårn på www.miljofyrtarn.no.

 

Harris Advokatfirma AS er klimanøytral

Vi har gjort en rekke tiltak for å redusere våre utslipp. 100 % av våre utslipp dekkes av EUA-kvoter. Ved å kjøpe disse kvotene reduserer vi antall kvoter som er tilgjengelig for bedrifter i den kvotepliktige sektoren. Siden det er et gitt antall kvoter tilgjengelig, bidrar vi til å redusere antall kvoter tilgjengelig. Dermed presses prisen opp. Dette gjør det dyrere for bedrifter i kvotepliktig sektor å forurense, og driver det grønne skiftet raskere fremover. Du kan lese mer om hvordan vi jobber med å redusere våre utslipp og sjekke andres norske bedrifters klimaavtrykk på Klimahub – Norges klimaportal.

 

Bergen næringsråd

Harris Advokatfirma er hovedsamarbeidspartner med Bergen Næringsråd. Dette engasjementene er fordi vi ønsker å bidra aktivt til videreutviklingen av den flotte regionen som Vestlandet er!

Pro bono

I enkelte tvistesaker kan vi bistå på pro bono-basis. Det kan være for veldedige organisasjoner, bedrifter eller enkeltmennesker. Vi ser på dette som en del av vårt samfunnsansvar. Det er naturlig å bidra med vår kompetanse for å ivareta rettigheter som settes under press.