Harris engasjerer seg i byfjellene Bergen

13. mars 2023

Byfjellene i Bergen er en fantastisk ressurs og hele byens treningssenter.
Vi har nå inngått samarbeid med Bergens Skog- og Træplantningsselskap, som vedlikeholder og anlegger veier/stier i byfjellene, forvalter skogen og mye mer.
«Vi er svært engasjert i byen vår og naturen rundt, så dette samarbeidet treffer oss rett i hjertet.» sier managing partner Olav Pedersen.

Samarbeidsavtale mellom Bergens Skog- og Træplantningsselskap og Harris Advokatfirma

Harris har eksistert i Bergen i 100 år i 2024. Vi har fulgt den lokale næringsutviklingen i verdens vakreste by i alle disse årene.
Byfjellene i Bergen er noe av det som gjør byen så vakker og unik. Her samles unge og gamle, mosjonister og toppidrettsfolk, skientusiaster og tjua-gutter og jenter med akebrett. Byfjellene er gratis treningssenter for alle innbyggere og besøkende. Du finner neppe en bergenser eller gjest i Bergen som ikke har et forhold til fjellene vi omringes av.
Bak hver gruslagte sving, hver sti, hvert tre og hver stolpe i gjerdene som holder barna trygge på akebrett ligger det planlegging og arbeid, fra frivillige og ansatte tilknyttet Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Harris ønsker med dette samarbeidet å bidra til deres viktige arbeid.

Avtalen innebærer at Harris bistår Bergens Skog- og Træplantningsselskap med pro-bono arbeid, særlig knyttet til forvaltningen av disse flotte arealene rundt byen. Hovedvekten av dette treffer vår kjernekompetanse og vi er sikre på at vårt bidrag vil styrke stiftelsen til å nå sine mål om å legge til rette for friluftsliv og holde skogen drivverdig.

F.v. Olav Pedersen, managing partner i Harris Advokatfirma AS, Owen J. Westergård, styreleder i Bergen Skog- og Træplantningsselskap.

 

«Vi er svært engasjert i byen vår og naturen rundt, så denne samarbeidsavtalen treffer oss rett i hjertet» sier managing partner Olav Pedersen.
«Harris er vestlandets største advokatfirma og kjent som svært dyktige advokater. Vi er svært glade og stolte av at vi har fått til dette samarbeidet» sier styreleder Owen J. Westergård.

Hva er Bergens Skog- og Træplantningsselskap?

F.v. Asle Hovland, skogmester/daglig leder i Bergens Skog- og Træplantningsselskap, Owen J. Westergård, styreleder i Bergen Skog- og Træplantningsselskap, Olav Pedersen, managing partner i Harris Advokatfirma og Tom Tellefsen, styremedlem og nestleder i Bergens Skog- og Træplantningsselskap.

 

Bergens Skog- og Træplantningsselskap er en privat stiftelse som ble stiftet i 1868. Du kan lese mer her: www.byfjellskogene.no

Det er stiftelsen som vedlikeholder og anlegger nye stier/veier i byfjellene, rydder skog hovedsakelig på Fløyen og Ulriken, i tillegg til mye annet.

Hovedfokus for stiftelsen er å holde skogen slik at den kan være drivverdig, samtidig som det legges til rette for friluftsliv, bla ved å vedlikeholde over 2,5 mil med skogsveier, reparere gjerder, rense grøfter og veiter, ordne stier, rasteplasser, lage benker og skilt – og annet nødvendig vedlikehold.

Stiftelsen har mange betalende medlemmer som bidrar med avgjørende og verdifullt økonomisk støtte. Her kan du lese mer om hvordan du kan bidra.
Stiftelsen har også flotte selskapslokaler man kan leie.

F.v. Tom Tellefsen, styremedlem og nestleder i Bergens Skog- og Træplantningsselskap, Asle Hovland, skogmester/daglig leder i Bergens Skog- og Træplantningsselskap, Olav Pedersen, managing partner i Harris Advokatfirma og Owen J. Westergård, styreleder i Bergen Skog- og Træplantningsselskap,

 

Harris bidrar nå ved å inngå en samarbeidsavtale med Bergens Skog- og Træplantningsselskap.
Vi takker for tillitten og gleder oss til samarbeidet!