Eide Fjordbruk AS og Fyllingsnes Fisk AS har fått tilsagn om fire nye matfiskkonsesjoner

30. mars 2016

Advokatfirmaet Harris ved advokat Gerd Aaland Fagerli og advokat Christian Schadenberg Mathiassen har bistått Eide og Fyllingsnes gjennom tre rettsrunder og forhandlinger frem til tildeling av fire nye konsesjoner.

Vi gleder oss med våre parter!

Les mer om saken i pressemeldingen her.

Saken er omtalt i papirutgaven til Finansavisen og Fiskeribladet Fiskaren, samt i nettutgaven av iLaks, Strilen og Intrafish.

Den rettskraftige avgjørelsen fra Gulating lagmannsrett finner dere her.