Endring av ansvaret for fylkesveier

1. april 2020

Fra 1. januar 2020 overtok Fylkeskommunene

Det er fylkeskommunene som har eierskapet for alle fylkesveier i Norge. Tidligere har Statens Vegvesen likevel hatt ansvaret for disse veiene. Fra 1. januar 2020 overtok imidlertid Fylkeskommunene alt arbeid knyttet til planlegging, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av fylkesveiene. Statens Vegvesen har fortsatt ansvaret for riks- og europaveier.

Dette har medført at mange av saksbehandlerne som har arbeidet i Statens Vegvesen, nå arbeider i Fylkeskommunen. For mange grunnervervsprosesser medfører overføringen av ansvaret for veiene derfor ikke særlig endringer, idet det er de samme saksbehandlerne som følger opp i Fylkeskommunen som tidligere. For noen har det likevel medført endringer i saksbehandlere.

Harris advokatfirma AS bistår grunneiere som tidligere. Grunneiernes rett til å få dekket kostnader til juridisk bistand er ikke endret som følge av at ansvaret for fylkesveiene er overført til Fylkeskommunene. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.