Er eiendoms­bransjen juridisk rigget for smarte bygg?

10. februar 2021

Smarte bygg er fremtiden. Den smarte eiendomsbesitter, eiendomsutvikler, entreprenør og leietaker ønsker å ta del i utviklingen, men må samtidig sørge for at den smarte utviklingen ikke får usmarte juridiske følger.Allerede i en anbudsfase er det viktig å stille krav for å oppnå smarte bygg. Kontraktene må tilpasses slik at ønskede løsninger for bygget blir sikret. I kontraktene kan det stilles krav til at alle rådgivere skal jobbe i felles plattformer, for å gjennomføre en smartere prosjekterings- og byggeprosess. Data som samles kan brukes videre i byggets driftsfase, noe som kan optimalisere videre drift av bygget.

3D-skanning gir nytt liv til gamle bygg, med hensyn til oppgraderings- og renoveringsprosesser og klassifisering av areal som er utleibart. Data lagres, og gjør byggene «smarte». Informasjonen kan blant annet bidra til å redusere energikostnader, forbedre produktiviteten og driftsledelsen og skape mer miljøvennlige og bærekraftige bygg. Informasjonen gir også nødvendig grunnlag for hvordan vi skal planlegge fremtidens bygg og byer.


De smarte juridiske spørsmålene

Økt bruk av teknologi fører til større grad av innsamling, utveksling og behandling av opplysninger. Dette gir utfordringer knyttet til personvern, datasikkerhet og datarettigheter. Hvilke opplysninger samles inn? Hva skal opplysningene benyttes til? Hvor lenge skal opplysningene lagres? Hvem eier teknologien eller lisensrettighetene?

Leiekontraktene må også tilpasses. Er rettigheter og plikter tilknyttet ansvar for sikkerhet, oppdateringer, fysisk og digitalt vedlikehold, oppgradering og utskiftning som følge av endring i teknologiske rammevilkår og partenes rettigheter til bruk av data tilstrekkelig regulert?
Hvem skal eie hva? Hvordan skal eiendommen brukes? Dette kan få stor betydning for skatt og avgift og dermed økonomien i prosjektet. Derfor er det viktig med bevissthets rundt dette fra oppstart. Satses det på co-working kontorer? Da kan delingsøkonomien by på utfordringer i forholdet til mva.

Når smarte bygg omsettes, vil de smarte løsningene også bli tema i DD prosessen. Er lisenser, teknisk stand, status for fysisk og digitalt vedlikehold, funksjonsevne, selgers avtaler med brukere og deres tilgang til de smarte løsningene, driftsrutiner til lagrede data og personvern tilstrekkelig ivaretatt?

Vår tverrfaglige Proptech-gruppe

Harris Advokatfirma har 45 advokater og spesialkompetanse på eiendomsrelatert juss.
Vi har en tverrfaglig Proptech-gruppe som hjelper deg å håndtere de juridiske problemstillingene.
Les mer om hva vi kan bistå med her.