«Hotellifisering» av leiligheter kan være ulovlig

14. november 2017

NRK skrev i går en artikkel om hvordan firma kan «hotellifisere» boligbygg ved en omgåelse av regelverket. Artikkelen omtalte hvordan 40 leiligheter i Damsgårdssundet i Bergen er oppkjøpt av AS og drives som hotell.

Byråd for byutvikling i Bergen, Anna Elisa Tryti, uttalte at hun er oppmerksom på at trenden er blitt et nasjonalt problem, men at man mangler verktøy – både juridisk og økonomisk – for å kunne regulere det.

«Hotellifisering» er imidlertid ikke kun en omgåelse av loven. Det finnes allerede skranker og virkemidler i lov som kan forhindre hotelldrift i bolighus.

 

For borettslag har Kommunal- og moderniseringsdepartementet uttalt at «Dersom man erverver en andel i et borettslag kun for å drive utleie gjennom Airbnb eller lignende, vil hovedformålet med bruken kunne kategoriseres som næringsvirksomhet som krever styrets samtykke etter brl. § 5-11 tredje ledd. Bruken kan da sammenlignes med det å drive hotell, motell, pensjonat eller lignende overnattingssted».

Er det tale om seksjonerte leiligheter vil tilsvarende synspunkt som for borettslag kunne gjøres gjeldende. I utgangspunktet vil leilighetene ha blitt kategorisert til boligformål ifm. seksjoneringen. Hotell, motell og hospitsutleie anses derimot som et næringsformål. Eierseksjonsloven krever derfor reseksjonering (som inkluderer samtykke fra sameiet og kommunal behandling) før man lovlig kan benytte leiligheter til hotell.

Det finnes også virkemidler i eierseksjonsloven dersom «hotellifisering» eller «hyblifisering» i vesentlig grad påvirker de øvrige beboernes trivsel (for eksempel gjennom støy). Dette kan i ytterste konsekvens medføre utkastelse i form av krav om tvangssalg av seksjoner/enheter.

Plan- og bygningsloven kan også stille skranker. Et leilighetsbygg kan ikke benyttes til hotelldrift uten at dette må omsøkes som en bruksendring.

Det er m.a.o. mulig å stoppe hotelldrift i boligbygg. Det kan etter omstendighetene også være tilfelle ved Airbnb-korttidsutleie eller tilsvarende. Her må det gjøres en konkret vurdering.

Utfordringene med å stoppe Airbnb-utleie var tema i Stortinget ifm. vedtagelse av ny eierseksjonslov. Regjeringen ble da bedt om å komme tilbake til Stortinget med forslag til lovendring hvor det kan innføres hjemmel for å vedtektsfeste begrensninger i mulighetene for hyblifisering og kortidsutleie i seksjonssameier. Det er p.t. ikke gjort.

Kontakt oss gjerne for bistand dersom du ønsker å forbygge eller allerede har disse utfordringene.