Ikke lenger krav til årsberetning for små foretak

8. mars 2018

I disse dager er det mange som arbeider med utarbeidelsen av årsregnskap for 2017. I denne forbindelse minner vi om at det ikke lenger er krav om årsberetning for små foretak.

Kravet til årsberetning ble fjernet fra regnskapsloven fra og med 1. januar 2018 og med virkning fra regnskapsåret 2017.

Små foretak er unntatt

Har du et regnskapspliktig foretak som etter regnskapsloven kommer inn under definisjonen av «små foretak» trenger du ikke utarbeide årsberetning.

Som «små foretak» regnes regnskapspliktige som på balansedagen ikke overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

  • salgsinntekt: 70 millioner kroner,
  • balansesum: 35 millioner kroner,
  • gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.

Ligger ditt selskap under to av disse grensene, er ditt selskap omfattet av unntaket. Er selskapet ditt et morselskap i konsern gjelder unntaket likevel bare dersom grensene ikke er overskredet for konsernet sett som en enhet.

At balansedagen legges til grunn innebærer at årsberetning ikke må utarbeides dersom grensene ikke var overskredet per 31.12. På den annen side slipper ikke selskapet unna årsberetning for 2017regnskapet, selv om selskapet kommet under grensene når regnskapet avlegges.

Krav om opplysning om fortsatt drift i note

 Dersom det er usikkerhet om fortsatt drift i selskapet, skal det nå opplyses om dette i note til regnskapet.

Ta kontakt

Harris sin selskapsrettsgruppe har bred erfaring i rådgivning til næringslivet og privatpersoner. Ta kontakt med en av våre tilknyttede advokater dersom du ønsker ytterligere informasjon rundt endringene eller ønsker bistand i forbindelse med aksje- eller regnskapslovgivningen.