Forslag til statsbudsjett 2021. Vannkraft – lettelse i grunnrenteskatten

9. oktober 2020

Statsbudsjettet legger opp til en betydelig lette i vannkraftbeskatningen ved at det skal gis direkte fradrag for nybygg og oppgraderinger av eksisterende kraftverk ved fastsettelse av grunnrenteskatt.

Damanlegg, turbiner og andre driftsmidler av stål og betong i kraftverk har ekstrem lang avskrivningstid. Sammenholdt med det er dyrt å bygge kraftverk, fører dette til stor kapitalbinding ved investering i kraftverk som er større enn 10 000 kVA. Dette har demmet opp for oppgradering av eksisterende og bygging av nye kraftverk. Vedtas forslaget om direkte fradrag, vil dette redusere kapitalbindingen, og øke lønnsomheten av investeringer

Regelen er foreslått å tre i kraft fra og med 2021, slik at driftsmidler som skulle vært aktivert etter årsskiftet kan fradragsføres direkte.

Endringen gjelder imidlertid bare for grunnrenteskatten. Ved beregningen av alminnelig inntekt skal driftsmiddelet fortsatt aktiveres og avskrives over forventet skattemessig levetid.

Ettersom grunnrenteskatten kommer til fradrag ved fastsettelsen av formuesverdien av kraftverk, som eiendomsskatten beregnes av, vil forslaget kunne bety økt eiendomsskatt i perioder med høy investeringstakt.