Vi gratulerer Harris-advokater med verv i Advokat­foreningens lovutvalg

14. desember 2022

Gjennom arbeidet i lovutvalgene bidrar Advokatforeningen aktivt til utviklingen av lover og regler.

Lovutvalg i  Advokatforeningen

«Lovutvalgene er Advokatforeningens fagkyndige utvalg. Lovutvalgene utarbeider forslag til høringsuttalelser, følger med i lovgivningsarbeidet og yter råd innenfor sitt fagområde. Med fokus på rettsikkerhet og kvalitet i lovgivningen leverer Advokatforeningens lovutvalg ca. 80 høringsuttalelser hvert år.»
Hentet fra Advokatforeningen.no

Harris-advokater i lovutvalgene

Gjennom arbeidet i lovutvalgene bidrar Advokatforeningen aktivt til utviklingen av lover og regler. Her er det viktig for oss å være representert og bruke vår kompetanse.

Birgitte Halvorsen Knudtzon, Camilla Meland Madsen, Olav Pedersen

Forsikringsrett

Birgitte Halvorsen Knudtzon er blitt medlem av lovutvalget for «Forsikringsrett»

Miljø, klima og bærekraft

Camilla Meland Madsen er blitt medlem av lovutvalget for «Miljø, klima og bærekraft»

Fast eiendom (tings- og leierett)

Olav Pedersen er nå utnevnt til leder av utvalg for «Fast eiendom (tings- og leierett)» etter å ha vært medlem i dette lovutvalget i 6 år.

Bygningsrett og reguleringsspørsmål og Fangst, fiskeri og havbruk

Fra før har vi Ingrid Sævold Moe som medlem i «Bygningsrett og reguleringsspørsmål» og Gerd Aaland Fagerli leder i «Fangst, fiskeri og havbruk»

 

Du kan lese mer om nye medlemmer i lovutvalgene i denne artikkelen.