Status i pågående prosjekter

E-16 Arna-Stanghelle

Om fellesprosjektet Arna-Stanghelle

Fellesprosjektet Arna-Stanghelle er et samarbeid mellom Statens Vegvesen og Bane NOR om å bygge sikrere og raskere veg- og banetrase mellom Arna og Stanghelle. Kommunal- og moderniseringsdepartementet som planmyndighet vedtok 1. april i år reguleringsplanen for prosjektet.

Her finner du mer informasjon om fellesprosjektet Arna-Stanghelle

 

Hvordan kan vi i Harris Advokatfirma bistå deg som grunneier?

Harris Advokatfirma har nærmere 100 års erfaring med å bistå grunneiere i saker om eiendomserverv og ekspropriasjon, både når det gjelder forhandlinger om minnelige avtaler og i skjønnssaker for alle rettsinstanser.

Ta gjerne kontakt med oss i Harris Advokatfirma dersom du har spørsmål om prosjektet og/eller ønsker vår bistand.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.