Status i pågående prosjekter

Sotrasambandet

Sotrasambandet – framdriftsplan

Høsten 2021 ble det kjent at Sotra Link var vinner av OPS-kontrakten på Sotrasambandet. Sotra Link er eiet av tre internasjonale selskaper fra hvv. Australia, Sør-Korea og Italia. Sotra Link har inngått avtale om rådgivning og prosjektering med bl.a. kontorene til Norconsult og Multiconsult, i tillegg til selskaper fra Sveits, Spania og Ungarn for arbeidet med gjennomføring av prosjektet.

Kontrakten skal signeres tidlig i 2022 og Sotra Link starter forberedende arbeid for byggestart våren 2022.

Ut fra det prosjektet har opplyst skal anleggsarbeidene vare i 5 år på ny firefeltsveg, med oppstart ila. 2022 og varighet frem til 1 juli 2027 hvor vegen skal åpnes for trafikk. For sideveger vil anleggsarbeidene vare i ytterligere 2 år frem til 2029.

Sotrasambandet – status skjønn

Harris advokatfirma representerer mange av de grunneierne som må avstå arealer til Sotrasambandet.

Flere av grunneierne har inngått avtaler med Statens Vegvesen. De som ikke har inngått avtaler, vil få erstatningen utmålt av skjønnsretten.

Det har allerede vært avholdt tre skjønn, ett i slutten av 2019 og to mindre skjønn i 2021 for fastsettelse av erstatning for avståelse av grunn og rettigheter til Sotrasambandet.

De fleste gjenstående grunneierne i Bergen kommune vil bli behandlet av skjønnsretten i januar 2022. Det er avsatt to uker. Noen grunneiere i Bergen kommune vil få behandlet sine krav først i januar 2023.

Grunneierne i Øygarden kommune (på Sotra) vil bli behandlet av skjønnsretten høsten 2022. Det er da avsatt nærmere 2 måneder til sammen for gjennomføringen av dette skjønnet. Skjønnet vil bli oppdelt i sesjoner, både tematisk og geografisk, og det vil bli en ukes pause mellom hver sesjon.

Hos Harris er det advokat Stig J. Harris og advokat Kathrine Lien Mjell som representerer grunneiere i skjønnsretten.

Arbeidene på Sotrasambandet starter opp – noen råd til berørte grunneiere

Her kan du lese om våre råd til grunneiere.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.