Status i pågående prosjekter

Sotrasambandet

Sotrasambandet – framdriftsplan

Høsten 2021 ble det kjent at Sotra Link var vinner av OPS-kontrakten på Sotrasambandet. Sotra Link er eiet av tre internasjonale selskaper fra hvv. Australia, Sør-Korea og Italia. Sotra Link har inngått avtale om rådgivning og prosjektering med bl.a. kontorene til Norconsult og Multiconsult, i tillegg til selskaper fra Sveits, Spania og Ungarn for arbeidet med gjennomføring av prosjektet.

Sotra Link starter arbeidene høsten 2023.

Ut fra det prosjektet har opplyst, skal anleggsarbeidene vare i ca. 5 år på ny firefeltsveg, med varighet frem til 1 juli 2027, da vegen skal åpnes for trafikk. For sideveger vil anleggsarbeidene vare i ytterligere 2 år, frem til 2029.

Sotrasambandet – status skjønn

Harris advokatfirma har representert mange av de grunneierne som må avstå arealer til Sotrasambandet.

Flere av grunneierne har inngått avtaler med Statens Vegvesen. De som ikke inngikk avtaler, fikk erstatningen utmålt av skjønnsretten.

Det har vært avholdt til sammen seks skjønn for tingretten, ett i slutten av 2019 og to mindre skjønn i 2021, to større i 2022, og et siste i 2023.

Oppsummert var resultatet etter skjønnene varierende. En god del grunneiere fikk en bedre erstatning enn det de var tilbudt av Statens Vegvesen, og noen av disse fikk en betydelig høyere erstatning. For noen få grunneiere ble erstatningen litt lavere enn tilbudt.

Det ble begjært overskjønn for noen av grunneierne, enten fra Statens Vegvesen sin side, eller fra grunneiernes side. Gulating lagmannsrett har behandlet til sammen fire overskjønn, ett høsten 2023 og tre våren 2024. Også for overskjønnsretten har resultatene vært varierende. Det har så langt ikke blitt innsendt noen anke til Høyesterett knyttet til Sotrasambandet.

Hos Harris har det vært advokat Stig J. Harris og advokat Kathrine Lien Mjell som representerte grunneiere i skjønnsretten og overskjønnsretten. Ta gjerne kontakt om det er spørsmål rundt dette.

Arbeidene på Sotrasambandet har startet opp – noen råd til berørte grunneiere

Her kan du lese om våre råd til grunneiere.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.