Mer om ekspropriasjon

Rett til advokatbistand

Som grunneier eller rettighetshaver har du krav på å få dekket kostnader til juridisk bistand i en ekspropriasjonsprosess.

Hvem dekker kostnadene?

Det er den som søker ekspropriasjon som skal dekke kostnadene. Dette kan eksempelvis være kommunen, Statens Vegvesen, Statnett, Jernbaneverket, mindre kraftselskaper som BKK og Sognekraft, eller private utbyggere.

Fra tidspunktet for ekspropriasjonsvarsel

Utgangspunktet er at du har rett på å få dekket kostnader fra det tidspunktet ekspropriasjon varsles. Dette følger av oreigningsloven § 15. Begrunnelsen er at du ikke skal lide tap som følge av en ekspropriasjonssøknad, samtidig som du skal ha muligheten for å ivareta dine interesser.

Kostnader før det varsles ekspropriasjon

Du vil normalt ikke ha krav på dekning av kostnader før det er sendt varsel om ekspropriasjon, for eksempel mens reguleringsplanen utarbeides.
Det kan likevel være en mulighet å få en avtale med tiltakshaver om slik
dekning i noen tilfeller.

Mange tiltakshavere starter forhandlinger om grunnavståelse før det varsles ekspropriasjon. De fleste tilbyr å dekke kostnader til advokatbistand også under slike forhandlinger.

Ønsker du å vite mer om ekspropriasjon og erstatning?

Da kan kanskje disse artiklene være nyttige for deg:

Hvis du er berørt i en mulig ekspropriasjonsprosess må du gjerne ta kontakt med oss i Harris for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.