Inngåelse av kontrakt

Bustadoppføringsloven

Et byggeprosjekt inneholder mange potensielle fallgruver og punkter som partene kan bli uenige om. Bustadoppføringsloven regulerer avtaleforholdet.

Lovens virkeområde

Loven regulerer avtaleforholdet mellom privatpersoner (forbrukere) og profesjonelle entreprenører ved oppdrag om oppføring av boliger eller arbeid i denne forbindelse. Loven gjelder også dersom du som forbruker kjøper et uferdig prosjekt, dvs. en bolig som skal oppføres eller er under oppføring. Loven gjelder ikke bare boliger men også fritidsboliger. Arbeid som omfatter full ombygging er også regulert av loven.

Selv om partene har signert en kontrakt som regulerer mange av de samme forholdene som loven, vil kontrakten kunne inneholde regler som er ugyldige. Dette fordi bustadoppføringsloven forbyr avtalebestemmelser som gir forbrukeren dårligere rettigheter enn loven.

Typiske problemstillinger

Et byggeprosjekt inneholder mange potensielle fallgruver og punkter som partene kan bli uenige om. Som eksempler kan nevnes pris for arbeidet, fremdriften, kvaliteten, prosedyre ved endringer, tilleggskrav, fristforlengelse, dagmulkt, erstatning, reklamasjon, mangler, sluttoppgjør, avbestilling og heving av kontrakten.

Bustadoppføringslovens § 12 stiller krav om at entreprenøren normalt skal stille sikkerhet, dvs. en bankgaranti. Garantien skal kunne benyttes av forbrukeren dersom entreprenøren ikke kan fullføre sine forpliktelser etter kontrakten. f.eks. ved konkurs. Dette glemmes/ignoreres ofte – noe som ofte vil være svært uheldig for forbrukeren.

Bustadoppføringsloven inneholder en bestemmelse om at dersom entreprenøren har gitt et prisoverslag, skal prisen ikke overstige det oppgitte beløp vesentlig, og iallfall ikke med mer enn 15 prosent.


Kontakt oss

Harris Advokatfirma kan bistå deg med å utarbeide eller kvalitetssikre din kontrakt, hjelpe deg med å fremme eller bestride krav, samt gi deg rådgivning underveis i prosjektet. Ta kontakt med våre tilknyttede advokater for mer informasjon.

Harris Advokatfirma arrangerer Harris’ årlige entreprisedag i Bergen. Her holder våre dyktige advokater foredrag om aktuelle og interessante entrepriserettslige temaer. Utvalgte aktører inviteres til å delta. Dersom du eller ditt firma kunne tenke deg å delta, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.