Inngåelse av kontrakt

Enhver avtale om arbeid og leveranser i forbindelse med entrepriseprosjekt bør formaliseres i en skriftlig avtale: kontrakten.

Kontrakten kan være enkel dersom avtaleforholdet er oversiktlig og kurant.

I større og mer komplekse entrepriseprosjekter bør flere forhold utdypes relativt grundig i kontrakten. Kontrakten vil i slike tilfeller bestå av en rekke vedlegg som utdyper partenes forpliktelser.

Inngåelse av kontrakt er særlig viktig når avtaleforholdet ikke reguleres av en lov. Dette er aktuelt for mange avtaleforhold, særlig avtaler mellom næringsdrivende parter. Ofte finnes det standardkontrakter, f.eks. norsk standard (NS), som da kan benyttes.

I avtaleforhold der den ene parten er forbruker og den andre parten er næringsdrivende vil kontrakten ofte suppleres, men også overstyres, av en bakenforliggende lov.

Ta kontakt med våre tilknyttede advokater eller skriv til oss i chat hvis du har noen spørsmål.

Vi har samlet nyttig informasjon om inngåelse av entreprisekontrakter under aktuelle tema.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.