Storebotn næringspark | Askøy

Advokatfirmaet Harris bistår grunneiere med utvikling av Storebotn næringspark på Askøy. I den forbindelse har vi bistått med omdanning av grunneierlaget til aksjeselskap, reguleringsplanprosess og tilrettelegging og salg av næringstomter.

Området ligger strategisk til midt på Askøy og det utbygde arealet er i dag på ca 200 dekar med mer enn 100 000 m2 næringslokaler. Mer enn 100 bedrifter har etablert seg i næringsparken. Det er godkjent utvidelse av næringsparken og det er for tiden næringstomter til salgs.

Hjemmesiden til Storebotn næringspark finner du her
For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med adv. Stig J. Harris.