31.12.2017 er siste sjanse for å foreta engangsløft av festeavgiften

5. desember 2017

Tomtefesteloven ble endret med virkning fra 01.07.2015 som følge av Lindheim-dommen i EMD.

Overgangsreglene gir en absolutt siste frist 31. desember 2017 for grunneier til å kreve såkalt «engangsløft» av festeavgiften for festekontrakter som utløp i tiden mellom 1. januar 2006 og 1. juli 2015.

Tomtefesteloven gir grunneier hjemmel til å regulere opp festeavgiften til 2 % av tomteverdien begrenset av lovens maksimalbeløp som i 2017 var 12 055,- pr mål tomt. Maksimalbeløpet gjelder også om tomten er mindre enn et mål.

Om fristen oversittes vil det være minimum 30 år til neste mulighet, jfr tomtefesteloven § 15, 5. ledd.

For festekontrakter som er utløpt etter 1. juli 2015 gjelder en 3 års frist for at reguleringsmuligheten skal gå tapt.

Det kan være store beløp det er tale om.

Advokatfirmaet Harris har spisskompetanse på tomtefeste. Ta kontakt for en uforpliktende prat om du er i tvil om du er i posisjon til å regulere festeavgiften din, eller har andre spørsmål om tomtefeste.