Erstatning for bivirkninger etter vaksine

1. mars 2021

De aller fleste vil etter hvert få tilbud om vaksine mot covid-19 (korona).
Vaksiner er en viktig og nødvendig vei ut av pandemien, og det er i samfunnets og den enkeltes interesse at oppslutningen om vaksineringen er stor.
Likevel vil det alltid være en viss risiko for at vaksinasjonen gir uønskede bivirkninger av ulik alvorlighetsgrad.
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) gir erstatning til de som får bivirkninger.

Bivirkninger etter vaksine

Vaksine mot covid-19 er fra myndighetenes side en anbefalt vaksinasjon. Det gir et sterkere erstatningsrettslig vern for eventuelle bivirkninger som følge av vaksinen.

Personer som får bivirkninger etter vaksine mot covid-19 har rett på pasientskadeerstatning, med mindre den ansvarlige for vaksinasjonen godtgjør at en eller flere andre årsaker er mer sannsynlige.

Erstatningen skal dekke ekstra utgifter, inntektstap og varige mén.

Ved dødsfall dekkes hovedsakelig utgifter til gravferd og andre utgifter de etterlatte har hatt i anledning dødsfallet.

Dersom vedkommende forsørget en annen, vil erstatningen også dekke forsørgertapet.

For personer som anbefales eller pålegges å bli vaksinert i forbindelse med arbeid, f.eks. som helsepersonell, vil bivirkningene også være omfattet av reglene om yrkesskader. Dette kan gi særlige rettigheter utover pasientskadeerstatningen.  

Juridisk bistand

Våre advokater har god kompetanse på erstatning, og bistår gjerne med å vurdere saken og fremme et erstatningskrav.

Dersom det er konstatert en pasientskade eller yrkesskade, dekkes advokatutgiftene av NPE eller yrkesskadeforsikringsselskapet.