Fire tiår i Harris

22. oktober 2021

For fire tiår siden ble Knut R. Nergaard overtalt til å bli fullmektig hos høyesterettsadvokat Stig B. Harris. I dag er det vi i Harris som taler, takker og overbringer lovord til ham når han nå tar steget inn i pensjonisttilværelsen.

De 5 foregående familiegenerasjonene bestod nesten alle av advokater og jurister. At også Knut R. Nergaard startet på jusstudiet på midten av 70-tallet var derfor ingen tilfeldighet.

«Jeg har alltid hatt lyst til å bli advokat, og våren 1979 ble jeg ferdigutdannet som jurist. Etter endte studier startet jeg arbeidskarrieren hos et regnskapskontor. Ståle Eeg Nielsen, en kamerat fra studietiden og min tid i Høyre, jobbet da i Harris. Han fortalte at de trengte en fullmektig, og 15. august 1980 startet jeg«, smiler Knut.

Første dag på jobb innebar et møte med Anders Strømme.
Utviklingen av Strømme gård arbeider vi fortsatt med den dag i dag og det er et stort oppdrag for Harris.

Tidlig i sin lange Harris-karriere traff Knut også økonomisjef Gjertinsen i BergensMeieriet (senere TINE) – en annen kunde han har fulgt opp i alle år.

Daglig leder med mange verv

Knut ble tidlig involvert i arbeidet med regnskapet hos Harris. Fra 90-tallet opererte han mer og mer som daglige leder – en stilling han hadde helt frem til 2012.

«Ellers har jeg blant annet arbeidet med tingsrett og kommersiell rett med selskaper og forretning, som f.eks. utviklingen av Nesttun. Jeg har også sittet 12 år på Fylkestinget, vært leder av Idrettslaget Gneist, styreleder på Haukeland sykehus, leder av overligningsnemnden i Bergen og sittet i Bystyret i Bergen.«

Hva er det beste med å jobbe i Harris?

«Da vil jeg trekke frem vår takhøyde og fleksibilitet.«

Med over 40 år innen advokatyrket og jussens verden har Knut opplevd store forandringer.

«Nå er advokatyrket blitt mye mer byråkratisert. Forventningene til dokumentasjon har økt voldsomt. Før var «et ord et ord». Jeg har f.eks aldri hatt en ansettelsesavtale, ler den erfarne advokaten, som også trekker frem mer positive sider ved utviklingen: Teknologien er jo selvsagt blitt mye bedre. Tidligere brukte vi stensiler og skrivemaskiner med gjennomslagsark. Vi sendte kun brev, faksmaskin fikk vi 1985. Vi hadde 2 telefonlinjer, noe som ikke var helt ukomplisert. Det forbedret seg da vi etter hvert fikk vår egen telefonsentral.«

«Med tiden har Harris vokst seg større, og blitt mindre personavhengig. Vi har heldigvis også opplevd lite gjennomtrekk samt at vi har hatt et stabilt partnerskap hele tiden.«

Ha et samfunnsengasjement

Til unge advokater og fullmektiger har den erfarne juristen følgende gode råd:

«Vær interessert i mye utenom juss og jobb. Ha et samfunnsengasjement. Da vil du ha et svært godt grunnlag for å møte klientene på beste mulig måte. Jeg har selv fått mange klienter pga. dette. En må forstå at jussen er en del av samfunnet.«

Selv om Knut nå går over i pensjonisttilværelsen, har hedersmannen mer enn nok planer for å fylle dagene sine.

«Jeg er engasjert i Gestapomuseet hvor også ex-advokat Dag Steinfeld med flere deltar. Der  holder vi innlegg for gymnasiaster og ungdomsskoler. Jeg skal f.eks. undervise for to klasser fra St. Paul neste uke. Så har jeg en god del styreverv, og i det ene styret er jeg fortsatt yngstemann

Knut ser også frem til å nå kunne bruke mer tid på bøker, hus i Danmark og hytte ved Bjørnefjorden. 6 barnebarn er har han også.

«Og jeg er heller ikke redd for å tvinne tommeltotter

Takk for din lojalitet

Når vi i dag takker av Knut med snitter og napoleonskake kommer det mange gode ord fra hans kollegaer. Lojalitet, beslutningsevne, faglig dyktighet og god ledelse går igjen, men mest av alt hyller vi Knut som gjennomsyret snill og omsorgsfull kollega.

Fra dagens avslutningslunsj. Fv: styreleder Stig J. Harris, hedersmann Knut R. Nergaard og managing partner Olav Pedersen.